POGINULI U NOR-u PODRUČJE OPĆINE PUNAT

P U N A T

ANDRIJČIĆ (ANTONA) IVAN, r. 1902. g. u Puntu. Uhapšen od Nijemaca 1944. g. Poginuo u logoru Oberdorf 1945. g.

BONIFAČIĆ (FRANA) FRANJO, Barić, r. 1922. g. u Puntu. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo 1945. g. u Bosni.

BONIFAČIĆ (ANTONA) FRANJO, Barić, r. 1908. g. u Puntu. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo 1944. g. kod Zlobina.

BONIFAČIĆ (IVANA) IVAN, Juratić, r. 1921. g. u Puntu. Stupio u NOV u kolovozu 1943. g. Poginuo 7. 10 1943. u borbama za Sušak kao borac 3. brigade 13. Primorsko – Goranske divizije.

BONIFAČIĆ (IVANA) MARIJO, Femijin, r. 1924. g. u Puntu. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Umro 1944. g. od iscrpljenosti i bolesti u okolici Turjanskog u Lici kao borac 2. brigade 35. divizije.

BONIFAČIĆ (MATA) NIKOLA, Jakica, r. 1922. g. u Puntu.. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Umro u ljeti 1944. g. od tuberkuloze u bolnici 35. divizije u Lici kao borac 2. brigade 35. divizije.

BRUSIĆ (ANTONA) ANTON, Jurić, r. 1922. g. u Puntu. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo je 1944. g. kod Podhuma u Lici kao borac 2. brigade 35. divizije.

BRUSIĆ (ANTONA) IVAN, Jurić, r. 1908. g. u Puntu. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo 1945. g.

FRANOLIĆ (PETRA) ANTON, Ričić, r. 1907. g. u Puntu. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo 1945. g. u Gorskom Kotaru.

FRANOLIĆ (ANTONA) IVAN, Barčinić, r. 1901. g. u Puntu. Njemci su uhapsili 1944. g. Poginuo u logoru 1945. g.

FRANOLIĆ (JERKA) PETAR, Popić, r. 1908. g. u Puntu. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo u Bosni 1944. g.

FRANOLIĆ EDO, r. 1926. g. u Puntu. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo 10. 07. 1944. g. kod Široke Kule u Lici kao borac 2. brigade 35. divizije. ..

FRANOLIĆ (NIKOLE) STANKO, Katinica, r. 1919. g. u Puntu. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo je u siječnju 1944. g. kao borac 2. brigade 35. divizije.. Bio je u patroli koja je naišla na zasjedu kod Budačkog mosta na rijeci Lici. Odveden je u Gospić i tamo pogubljen.

GALJANIĆ (PETRA) FRANJO, r. 1916. g. u Puntu. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo u proljeće 1944. g. između Sinjca i Otočca u Lici kao borac 2. brigade 35. divizije.

GALJANIĆ (IVANA) ANTON, Murajčić, r. 1911. g. u Puntu. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo 1943. g. u Gors,kom Kotaru.

GALJANIĆ (IVANA) VINKO, Murajčić, r. 1916. g. u Puntu. Stupio u NOV u kolovozu 1943. g. Poginuo koncem 1943. g.

GALJANIĆ (MATA) IVAN, Susić, Mežnjarić, r. 1923. g. u Puntu. Stupio u NOV 1943. g. Poginuo u siječnju 1944. g. kod Budačkog mosta na rijeci Lici kao borac 2. brigade 35. divizije.

KARABAIĆ (FRANA) ANTON, r. 1927. u Puntu. Nijemci su ga uhapsili 1944. g. Poginuo u logoru u Hamburgu 1944. g. 

KARABAIĆ (FRANA) FRANE., Žužanić, r. 1907. g. u Puntu. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. . Poginuo 1944. g. u Bosni.

KARABAIĆ (VINKA) LJUBO, r. 1922. g. u Puntu. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo 1944. g. kod Ogulina.

KARABAIĆ (IVANA) IVAN, Kanajtar, r. 1917. g. u Puntu. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo u junu 1944. g. u Bijelim Potocima, Plješivica u Lici kao borac 2. brigade 35. divizije.. Teško je ranjen u blizini Korenice. Tamošnja omladina ga je našla, sakrila od neprijatelja i obavijestila njegovu jedinicu. Odveden je u partizansku bolnicu Bijeli Potoci, gdje je umro od velikog gubitka krvi.

KARABAIĆ (IVANA) JOSIP, Kanajtar, r. 1920. g. u Puntu. Stupio je u NOV u kolovozu 1943. g. Poginuo je u jesen 1943. g. kod Ogulina kao borac 4. brigade 13. Primorsko-Goranske divizije. Orlić Nikola iz Punta kaže za njega: “Bio mi je desetar, Vidio sam kako mu je granata od minobacača pala ravno na glavu.” Mrakovčić Frane, Pavlić iz Punta koji je također bio s njim u istoj jedinici, sjeća se kako je neposredno prije pogibije, pred odlazak u napad na Ogulin, cijelo vrijeme pjevao i bodrio sve oko sebe.

KRALJIĆ (NIKOLE) NIKOLA, r. 1892. g. u Puntu. Nijemci su ga uhapsili 1944. g. Poginuo je u logoru Mathausen 1945. g.

KRSTULJA IVAN, r. 1908. g. u Puntu, ali je živio i radio u Sušaku. Njegova uloga bila je vrlo značajna za razvoj antifašističkog pokreta na otoku Krku. Kao član KPH bio je glavna veza preko koje su Krčani dobivali ilegalni tiskani partijski materijal, pisma povjerljive naravi i slali ljude u NOV. Krstulja je poštu donosio do parobroda “Slavija” i predavao je mornaru Pekoti i drugima, koji su je kasnije prenosili na tajne punktove u Puntu, Krku ili Malinskoj. Na jednom takvom zadatku 6. novembra 1942. g. u Sušačkoj luci, nakon izdaje nepoznatog konfiden- ta, pao je u ruke karabinjera. Bio je strahovito mučen, ali nikoga nije izdao. Krstulja je strijeljan 8. novembra 1942. g. kod Orehovice, nedaleko od Sušaka.

LOLIĆ LJUBO, r. 1923. g. u Puntu. Poginuo je 1944. g. .

MARAČIĆ (FRANA) IVAN, Antončić, r. 1911. g. u Puntu. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo je 1944. g. u Lici.

MARAČIĆ (IVANA) IVAN, r. 1920. g. u Puntu. Stupio u NOV u kolovozu 1943. g. Poginuo je 1944. g. kod Netrića.

MRAKOVČIĆ (ANDRA) ANDRE, Andračić, r. 1915. g. u Puntu.. Nakon mature u Krku 1935. g. nastavio je studirati u Zagrebu. Već kao đak u Krku, i kasnije kao student bio je socijalistički opredijeljen. U NOP uključio se je u Zagrebu 1941. g. Kao aktivista došao je ilegalno u Sušak, i povezao se s tamošnjim NOP-om. Talijan- ska policija znala je za njegovu aktivnost, ali ga nije uspjela uhapsiti, te je u odsustvu osuđen na 15 godina strogog zatvora. Nakon toga je neko vrijeme proveo u partizanskoj jedinici uz Glavni štab Hrvatske. Po kapitulaciji Italije upućen je u Istru, gdje je zarobljen, odveden u Rim, osuđen na smrt i pogubljen 1944. g.

MRAKOVČIĆ (VINKA) ANTON, Šimunić, r. 1915. g. u Puntu. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Zarobljen, te je poginuo 1944. g. u Dachau.

MRAKOVČIĆ ANTON, Šimunić, r. 1925. g. u Puntu. Poginuo 1945.g. . MRAKOVČIĆ (ANDRA) IVAN, Andračić. r. 1909. g u Puntu. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo 1944. g. u Lici.

MRAKOVČIĆ (FRANA) IVAN, Šimunić, r. 1920. g. u Puntu. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo 1943. g.

MRAKOVČIĆ (ANTONA) GRACIJAN, r. 1926. g. u Puntu. Nijemci su ga uhapsili 1944. g. Poginuo u Njemačkoj 1945. g.

MRAKOVČIĆ (PETRA) IVAN, Markov, r. 1921. g. u Puntu. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo 1943. g. kod Ogulina kao borac 4. brigade 13. Primorsko – Goranske divizije.

MRAKOVČIĆ LJUBO, r. 1918. g. u Puntu. Realnu gimnaziju završio je u Krku 1938. g., te nastavio studirati u Zagrebu. 1941. g. upućen je ilegalno, s nizom drugih članova KPH , u Istru radi političkog djelovanja na pripremi oružane borbe. Kao sekretar SKOJ-a za Opatiju poginuo je 1944. g. negdje na Učki. 

MRAKOVČIĆ (MATA) MATE, Šimunić, r. 1910. g. u Puntu. Jedan je od vodećih komunista u Puntu između dva svjetska rata. Na izborima 1940, g. izabran je za načelnika općine Punat. Koncem lipnja 1941. g. prelazi u ilegalnost, ali su ga Talijani nakon nekog vremena uspjeli uhapsiti, te je do kapitulacije Italije bio interniran. .Po kapitulaciji Italije stupio je u NOV. Poginuo je 1944. g. kod Škalića.

MRAKOVČIĆ (ANTONA) NIKOLA, Šimunić, r. 1912. g. u Puntu. Stupio je u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo je 1943. g. na položaju Soko.

MRAKOVČIĆ (PETRA) SREĆKO, Hrvatska, r. 1921. g. u Puntu. Stupio je u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo je 1944. g. u Gorskom Kotaru.

MRAKOVČIĆ VJENCESLAV, Andračić, r. 1914. g. u Puntu. Bio je aktivni potporučnik u vojsci Kraljevine Jugoslavije,. Stupio je u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo je polovinom 1944. g. kao komandant Inžinjerijskog bataljona 11. korpusa kod sela Frkašića, blizu Korenice u Lici.

ORLIĆ (JOSIPA) ANTON, Mocić, r. 1922. g. u Puntu. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo je u Partizanskoj bolnici Krčane u Lici prilikom četničkog napada na bolnicu i pokolja ranjenika u prvoj polovini 1944. g. Bio je borac 2. brigade 35. divizije.

ORLIĆ ANTON, Mocić, r. 1919. g. u Puntu. Poginuo 1945. g. . ORLIĆ (JAKOVA) ANTON, Mocić, r. 1930. g. u Puntu. Nijemci su ga uhapsili 1944. g. Poginuo je u Njemačkoj 1945. g. .

ORLIĆ (VLADIMIRA) DUŠAN, r. 1922. g. u Puntu. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Zarobljen i poginuo u Njemačkom logoru.

ORLIĆ (PETRA) FRANJO, Perica, r. 1919. g. u Puntu. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Umro u bolnici u Ljubnu 1944. g.

ORLIĆ (PETRA) IVAN, Perica, r. 1920. g. u Puntu. Nijemci su ga uhapsili 1944. g. Poginuo je u Njemačkoj 1944. g.

ORLIĆ (ANTONA) NIKOLA, Juratić, r. 1924. g. u Puntu Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo 1945. god kod Bunića u Lici. 

ORLIĆ (NIKOLE) NIKOLA, Mocić, r. 1920. g. u Puntu. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo u ožujku 1944. g. između Otočca i Vrhovina kao borac 2. brigade 35. divizije.

ORLIĆ MARKO, r. 1908. g. u Puntu. Poginuo 1943. g. . ORLIĆ (FRANA) PETAR, Mandin, r. 1925. g. u Puntu. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo 1945. g. na Vratniku kao borac 2. brigade 35. divizije.

ORLIĆ (JOSIPA) ZVONKO, Kovačić, r. 1910. g. u Puntu. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo 1943. g. u Bosni.

ORLIĆ (NIKOLE) ŽIVKO, r. 1926. g. u Puntu. Stupio u NOV 1943. g. Poginuo 1944. g. u Gorskom Kotaru.

RAGUŽIN (FRANA) VJENCESLAV, r. 1924. g. u Puntu. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo 28. 10. 1944. g. na položaju kod Janča kao borac 2. brigade 35. divizije. 

SALVAGNO (KARLA) IVAN, r. 1924. g. u Puntu. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo 1944. g. kod Rudopolja u Lici.

TOMAŠIĆ (MIHOVILA) IVAN, r. 1919. g. u Puntu. Stupio u <nov 9. 09. 1943. g. Poginuo 1944. g. kod Razvale.

ZACH (PRAVDOSLAVA) JUŠTO, r. 1910. g. u Puntu. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo 1944. g. kod Jasenka.

ŽORIĆ LJUBO, r. 1919. g. u Puntu. Poginuo 1944. g.

ŽIC (FRANA) ANDJELO, Protić, r- 1914. g. u Puntu. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo na Lošinju 1943. g. ŽIC (ANTONA) ANTON, Toljanić, r. 1926. g. u Puntu. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g.. Poginuo 1944. g. kod Mrkoplja.

ŽIC (ANTONA) ANTON, Androv, r. 1926. g. u Puntu. Stupio u NOV. 9. 09. 1943. g. Poginuo 1944. g. kod Mrkoplja.

ŽIC (ANTONA) ANTON, Dunčić, r. r. 1922. g. u Puntu. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo 1945. g. u Puli.

ŽIC (PETRA) ANTON, Dobrinčić, r. 1912. g. u Puntu. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo od bombardiranja na Lošinju 1944. g.

ŽIC ANTON, Jurmanić, r. 1927. g. u Puntu.. Poginuo 1944. g.

ŽIC (IVANA) ANTON, Jivica, r. 1889. g. u Puntu. Nijemci su ga uhapsili 1944. g. Poginuo je u Njemačkoj 1944. g.

ŽIC (DRAGA) DRAGO, Klačić, r. 1912. g. u Puntu. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo 1945. g. kod Plaškog.

ŽIC (IVANA) FRANJO, r. 1916. g. u Puntu. Stupio u NOV 9. 09.. 1943. g.. Zarobljen i poginuo u njemačkom logoru Dachau 1945. g.

ŽIC (ANTONA) FRANE, Peričić, r. 1903. g. u Puntu Nijemci su ga uhapsili 1944. g. Poginuo je u Njemačkoj 1944. g.

ŽIC (FRANA) FRANJO, Teklin, r. 1912. g. u Puntu. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Zarobljen i poginuo u Jasenovcu 1945. g.

ŽIC (FRANA) FRANJO, Klačić, r. 1912. g. u Puntu. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Nestao u logoru Jasenovac 1944. g.

ŽIC (FRANA) IVAN, Dunižarić, r. 1906. g. u Puntu. Nijemci su ga uhapsili, te je poginuo u logoru Mathausen 1945. g. 

ŽIC (JOSIPA) IVAN, Dunčić, r. 1919. g. u Puntu. Nestao u logoru u Njemačkoj 1944. g. 

ŽIC (ANTONA) IVAN, Dorčić, r. 1920. g. u Puntu. Stupio u NOV . 9. 09. 1943. g. Poginuo 1944. g. u Gorskom Kotaru.

ŽIC (NIKOLE) JOSIP, Jivica, r. 1921. g. u Puntu. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo kao borac 2. brigade 35. divizije 30. 03. 1944. g. kod Glibodola u Lici.

ŽIC (NIKOLE) NIKOLA, Jivica, r. 1923. g. u Puntu. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo u siječnju 1944. g. kod Gospića u Lici kao borac 2. brigade 35, divizije.

ŽIC (ANTONA) LUCIJAN, Dunižarić, r. 1920. g. u Puntu. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo 20. 08. 1944. g. kod Bunića u Lici kao borac 2. brigade 35. divizije.

ŽIC (VINKA) FRANJO, Antičić, r. 1923. g. u Puntu. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo 1944. g.

ŽIC (VINKA) ŠIME ANTIČIĆ, r. 1908. g. u Puntu. Stupio u NOV 9. 09- 1943. g. Poginuo na Olibu 1944. g.

ŽIC (NIKOLE) MIHOVIL, Mićelo, Marijin, r. 1913 . g. u Puntu. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo u proljeće 1944. g. u okolini Ramljana u Lici kao borac 2. brigade 35. divizije.

ŽIC (MATA) VINKO, Antičić, r. 1922. g. u Puntu. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo u proljeće 1945. g. na području Plitvica u Lici, kao borac 2. brigade 35. divizije.

ŽIC (VINKA) VINKO, r. 1910. g. u Puntu- Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo 1944. g. kod Ličkog Osika.

ŽIC VLADIMIR Toljanić, r. 1908. g. u Puntu. Poginuo 1944. g.

ŽIC ZDRAVKO, Jivica, r. 1926. g. u Puntu. Poginuo 1944. g.

ŽORIĆ ANTON, r. 1915. g. Poginuo 1945. g.

ŽORIĆ (JAKOVA) JAKOV, r. 1914. g. u Puntu. Njemci su ga uhapsili u svibnju 1944. g. te je preko zatvora u Rijeci i Trstu dospio u logor Buchenwald gdje je poginuo 1945. g.

STARA BAŠKA

BRNABIĆ (ANTONA) NIKOLA, r. 1922. g. u Staroj Baški. Zbog suradnje s Narodnooslobodilačkim pokretom 1943. g. odveden u njemački logor Dachau, gdje ostaje do kraja rata. Od posljedica mučenja u logoru umro je 1946. g.

GALJANIĆ (JOSIPA) JOSIP, Pipulin, r. 1922. g. u Staroj Baški. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo je 1944. g. na relaciji Bribir Hreljin.

KRSTINIĆ (MATA) IVAN, Krištanić, r. 1925. g. u Staroj Baški Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo u borbi s ustašama u prosincu 1944. g. u blizini Bunića u Lici kao borac 2. brigade 35. divizije.

MARIČIĆ (PETRA) ANTON, Šumarov, r. u Staroj Baški. r. 1920. g. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo kod Hreljina 1943. g.

MARIČIĆ (ANTONA) KARMELA, Trujanić, r. 1925. g. u Staroj Baški. Stupila u NOV 9. 09. 1943. g. Poginula u travnju 1944. g. kod Korenice kao borac 2. brigade 35. divizije . Pokopana je u Trnovcu , u Lici.

MIHALIĆ (JOSIPA) IVAN, Banov, r. 1922. g. u Staroj Baški. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo je u travnju 1945. g. kod Žumberka kao borac u Kordunaškim jedinicama. . . .