Slike spomenika otoka Krka

Prezentacije učeničkih radova na temu spomenici otoka Krka.

Izradila Iva Mršić  – 16.03.2014.

Spomenici NOR-a i Domovinskog rata na otoku Krku

Izradio Matko Vezmar  – 18.03.2014.

SPOMENIČKA BAŠTINA OTOKA KRKA – Matko Vezmar

Izradila Andrea Mihalić  – 15.03.2014.

SPOMENIČKA BAŠTINA OTOKA KRKA

Izradila Marija Vančina  – 12.03.2014.

Spomenici NOR-a i Domovinskog rata na otoku Krku

Izradila Antonela Čorapović – 18.03.2014.

SPOMENICI NA PODRUČJU OPĆINE DOBRINJ