Bleiburg i Križni put, ili Marš smrti

Povijesna tema poznata pod pojmom Bleiburg i Križni put, ili Marš smrti, neprekidno je aktualna u publicistici od vremena nastanka njezina sadržaja godine 1945., ali je redovito tretirana i obrađivana uglavnom samo od njezinih preživjelih sudionika i od njima bliskih autora u hrvatskoj emigraciji do 90-tih godina XX. stoljeća, a tek poslije u domovini. Dio autora se te tragedije značajnoga broja ljudi sjeća s dostojnim i dostojanstvenim pijetetom, ali znatno veći dio publicista i autora samo iz političkih razloga. Prvi put su toj temi 2006. godine širu pozornost posvetili antifašisti, dakle, pripadnici one skupine za koju se u prvoj grupi autora smatra da je pripadala suprotnoj zaraćenoj strani. Ali, antifašisti svoju pozornost nisu usmjerili jednostrano te isključivo politički, već znanstveno i stručno. Savjet antifašista Hrvatske tako je 12. travnja 2006. god. organizirao znanstveno stručni skup – Okrugli stol na temu “Bleiburg i Križni put 1945”. Pripreme te sama organizacija skupa tekle su duže vrijeme, uz konzultacije s većim brojem profesionalnih povjesničara i stručnjaka. Organizacijski odbor činili su: Juraj Hrženjak, predsjednik Savjeta antifašista Republike Hrvatske, Krešimir Piškulić, predsjednik Saveza antifašističkih boraca Republike Hrvatske i akademik Petar Strčić, znanstveni savjetnik i upravitelj Arhiva HAZU, u miru, koji je zatim bio i predsjedavajući radnoga tijela spomenutoga skupa. To je prvi put da se antifašisti Republike Hrvatske javljaju na ovu temu čiji je sadržaj poznat po tragediji.

Knjigu možete preuzeti ovdje.


 

SASEČENO STABLO DANONOVIH

Knjiga arhitekte Cadika Danona, svjedoka holokausta i stradanja Židova, Roma, Srba kao i politički nepodobnih Hrvata u zloglasnom logoru Jasenovac.

Knjigu Sasečeno stablo Danonovih možete preuzeti ovdje.


Knjigu možete preuzeti ovdje


 

Knjiga govori o želji autora da ostavi pisani trag o stotinama ljudi koji su svojim životima spriječili one ljude koji su pokušali uništiti pravo čovjeka na život, uništiti sve ljudske ideale i vrijednosti koje čovjeka čine slobodnim ljudskim bićem.
Sjećanja i dnevnički zapisi iz drugog svjetskog rata.

Knjigu možete preuzeti ovdje.


 

Od četvrtog zasjedanja ZAVNOH-a 1945., do 1990., na prijedlog Dušana Brkića, događaj iz ličkog mjesta Srb od 27. srpnja 1941. obilježava se kao Dan ustanka naroda Hrvatske. Promjenom društvenih odnosa taj događaj je „doživio“ drastične promjene. Drugačije tumačen, iskrivljavan i tumačen daleko izvan historijskog konteksta u kojem se dogodio postao je predmetom ideoloških obračuna i služio je za, uvjetno rečeno, različite političke potrebe s ciljem zamaglji-vanja i pokušaja trajnog brisanja iz sjećanja generatora društvenih promjena u NOB-u, antifašizma. Puleni šovinističkog velikosrpskog državnog projekta ustanak u Srbu su koristili kao okidač za nacionalne sukobe plašeći Srbe u Hrvatskoj ustašama i manipulirajući geno-cidom koji se nad njima dogodio za vrijeme Drugog svjetskog rata. Hrvatska vladajuća elita je pak ustanak
u Srbu tumačila kao četnički ustanak protiv „ispunjenja vjekovne težnje Hrvata za vlastitom državom.“ Ono što je karakteristično je da je fokus prebačen s klasnog i antifašističkog u nacionalne okvire i kompletna prob-lematika je svedena na sukob Hrvata i Srba isto kao što su to htjeli prikazati domaći izdajnici tih godina. Simbolički se histerija oko antifašističkog nasljeđa 90-ih godina može svesti na uništavanje spomenika Marku Oreškoviću, Hrvatu, u Korenici sa „srpske“ strane i uništavanje spomenika ustanku Vanje Radauša sa „hrvatske“ strane.

Knjigu možete preuzeti ovdje.


 

Ova brošura posvećena je svim sudionicima Narodnooslobodi-
lačkog pokreta (NOP) moslavačkog i čazmanskog kraja i žrtvama
fašističkog terora prigodom obilježavanja 70. obljetnice osniva-
nja Prve moslavačke brigade, Brigade Matija Gubec i oslobođenja
Čazme.
Brošura je namijenjena svima, a naročito mladima koji antifa-
šizam prihvaćaju kao trajnu civilizacijsku vrijednost. U brošuri je
opisan čazmanski kraj prije i tijekom Drugog svjetskog rata, do-
prinos i žrtve žitelja Čazme i Moslavine u Narodnooslobodilačkoj
borbi (NOB) 1941–1945. Brošurom će se pridonijeti da se očuvaju i
njeguju tekovine, tradicija, kulturna i spomenička baština NOB-
a, te da se poštuje čast i dostojanstvo sudionika i žrtava u NOB-u.
Pri izradi brošure korišteni su autentični materijali, građa, ko-
pije i fotografije, objavljene u ranijim sličnim brošurama i knji-
gama, kao i materijali pohranjeni u Gradskom muzeju Čazma.
Korišteni su originalni izvodi iz knjiga: Poimenični popis žrtava
koncentracijskog logora Jasenovac” 1941–1945. s podatkom o 534
pogubljena žitelja s područja Čazme, kao i dijelovi knjige Rušenje
antifašističkih spomenika u Hrvatskoj 1990–2000., koji se odnose
na područje bivše Općine Čazma.

 

Desniekstremizam3Antifašistički pokret se danas nalazi pred velikim izazovima koji između ostalog uključuju i postavljanje pitanja gdje je taj fašizam pro-tiv kojeg se bori i može li se cijeli politički pokret graditi na protivljenju drugom pokretu bez jasnog nuđenja alternative. Brošura “Desni eks-tremizam” ima za cilj davanje osnovnih informacija o povijesti, kara-kteristikama i izvorima ekstremne desnice nakon Drugog svjetskog rata. Proučavanje tog fenomena ključno je za razumijevanje nužnosti antifašističkog pokreta u suvremenom svijetu. Ova brošura nije sveo-buhvatna enciklopedija desnog ekstremizma nego uvodna i edukativna brošura namijenjena prije svega mladima koji žele bolje razumjeti svi-jet oko sebe. Nadamo se da će u njoj neke odgovore naći već aktivni antifašisti, kao i oni koji će to tek postati.

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv fašizma, antisemitiz-
ma i ksenofobije, kojim se obilježava nacistički pogrom nad Židovima
poznat kao Kristalna noć, “Savez antifašističkih boraca i antifašista
Republike Hrvatske” i “Alerta – Centar za praćenje desnog ekstremizma
i protudemokratskih tendencija” organizirali su 10. studenog okrugli
stol na temu desnog ekstremizma u Europi. U prostoru galerije Nova
u središtu Zagreba, koja se pokazala premalom za zainteresiranu pub-
liku svih generacija, u diskusiji su sudjelovali mladi politolozi, filozofi,
povjesničari i sociolozi iz Ljubljane, Splita, Beograda i Zagreba.
U kasnijoj diskusiji s publikom otvorile su se teme uloge insti-
tucije Crkve u širenju desnoekstremističkih ideja, te se problematizirao
i koncept “ekstremizma” kao najbolji termin za označavanje onih ten-
dencija koje oživljavaju neke elemente fašističke ideologije. Najavu
okruglog stola i intervjue sa sudionicima objavili su Novi list i Novosti,
kao i brojni internetski portali. Na temelju izlaganja sudionika, dis-
kusija s okruglog stola i drugih doprinosa izdajemo ovu informativnu
publikaciju na temu desnog ekstremizma.

 

Borba za socijalna i politička prava žena u
našoj zemlji razvija se u okviru antifašističkog
pokreta i borbe za demokraciju, slobodu i jed-
nakost početkom 20. stoljeća. U Hrvatskoj su
hrabre žene organizirale javne prosvjede protiv
kapitalističkog patrijarhalizma. Jedna od njih
bila je i književnica Marija Jurić Zagorka (Gol-
ubovec, 1873.- Zagreb, 1957.). Ona je tride-
setih godina prošlog stoljeća u vrijeme zabrane
štrajkova, organizirala žene koje su poslije
mise, na Markovu trgu u Zagrebu, tražile pra-
vo glasa i socijalnu jednakost. Do Drugog sv-
jetskog rata žene su bile pod patronatom muža
ili određenog tutora po čijim odredbama su
morale živjeti i odgajati djecu. Protest žena, sa
zahtjevima za humanije uvjete rada i građanska
prava, organizirala je tih godina u Splitu i Anka
Berus. Socijalistički pokret bio je znak buđenja
društvene svijesti i bio je opasan za diktaturu
koju je nametala vlast.

Poznanovec je zaista među prvim selima
u Hrvatskom zagorju po svojem sudjelovanju u antifašističkom NOR-u.
Kao jedan od buntovnika protiv nenarodnih režima prije rata i sela koje
je već u samom početku osnutka bojkotiralo “endehaziju”, u kojem je dignut
ustanak, i po masovnosti sudjelovanja u NOB-u, Poznanovec se brzo pročuo u
cijelom Zagorju kao selo partizansko. I taj epitet selo je nosilo tijekom cijelog
rata, a zadržalo gaje i do današnjih dana.
Iz Poznanovca je bilo u partizanima, ili je aktivno sudjelovalo na drugi način
u NOB-u, preko 300 njegovih žitelja. Skoro da nije bilo obitelji, ne računajući
nekoliko njih iz kojih su bili na drugoj strani, da netko od članova nije bio borac
u jedinicama Narodnooslobodilačke vojske ili politički radnik na terenu, a znatan
broj obitelji su kompletno bile u partizanima, odnosno sudjelovale organizirano
u NOP-u.

Digitalna baština NOB-a PDF Ispis E-mail

Tijekom Narodno-oslobodilačkog rata i socijalističke revolucije, usprkos otežanim, ratnim uvjetima i nedostatku potrebne tehnike, materijala i stručnih kadrova (novinara, grafičkih i drugih radnika…), izlazio je veliki broj raznovrsnih tiskovina: od propagandnih letaka i plakata, preko dnevnih novina, mjesečnika i raznovrsnih brošura do zbirki pjesama i knjiga. Iako tiskane prvenstveno da informiraju,mobiliziraju i propagiraju ideje narodno-oslobodilačke borbe, one otkrivaju i vrsne majstore novinarstva, književnosti, pa i dizajna. S vremenom one su postale sastavnim dijelom nacionalne kulturne baštine.

O tome svjedoči i pravo bogatstvo sačuvanih primjeraka tiska i drugih publikacija koje se čuvaju u muzejima, arhivima i srodnim institucijama.

Namjera nam je, ovim prvim izlaženjem na web stranicu Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske, s 27 primjeraka partizanskog tiska iz privatnog vlasništva:

★ omogućiti jednostavan i brz pregled, do sada sakupljenog partizanskog tiska, bez potrebe prolaženja potrebne procedure koje od istraživača i zainteresiranih zahtijevaju nadležne institucije;

★ upozoriti širu društvenu javnost na brojnost, kvalitetu i značaj partizanskog tiska;

★ potaknuti daljnju sakupljačku aktivnost koja pretpostavlja suradnju sa svima onima koji su nam voljni ustupiti svoje primjerke na skeniranje i stručnu obradu (uz povrat vlasnicima, naravno);

★ afirmirati jedan, nažalost, zaboravljeni segment povijesti Drugoga svjetskoga rata na području Hrvatske i bivše Jugoslavije, čime bi odali priznanje svima onima koji su ponekad i po cijenu vlastitog života sudjelovali u procesu stvaranja, čuvanja i distribucije partizanskog tiska.

Gotovo je nemoguće sa sigurnošću utvrditi što je sve izlazilo i što je sve tiskano u vrijeme rata. Pretpostavlja se da je na području čitave bivše Jugoslavije tiskano oko 20.000 raznih naslova svih vrsta tiskovina. Za više od 9.500 listova, knjiga i brošura utvrđeno je gdje su i kada izlazili, tko ih je izdavao i tiskao, tko je uređivao i pisao tekstove.

Većina tiskovina sistematizirana je i obrađena u „Bibliografiji izdanja narodno-oslobodilačkom ratu 1941-1945.“ koju je izdao Vojnoistorijski institut u Beogradu, 1964. godine. O novinarstvu i tisku u NOB-u Hrvatske napisao je knjigu pod nazivom „Riječi istine“ (Zagreb, 1975.) dr. Mahmud Konjhođić, u ratno vrijeme šef Propagandnog odjela ZAVNOH-a.

Brošure možete preuzeti na svoje računalom klikom na naslovnicu brošure.


 

Brošura: Moša Pijade/predsjednik AVNOJ-a/ RAVNOPRAVNOST/SRBA I HRVATA/U HRVATSKOJ/ŠTO ZNAČI ODLUKA ZAVNOH-A O/RAVNOPRAVNOSTI HRVATA I SRBA/U HRVATSKOJ
Izdaje Izvršni odbor Narodno-oslobodilačke fronte Hrvatske
Štamparija „Vjesnik“, 1944.
Format: 15,5 x 11,5, 9 stranica,
Na poleđini natpis: Smrt fašizmu – sloboda narodu
ISBN 978-953-7587-44-4

Brošura: Svi trebaju/znati
Izdao Agitprop Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju (bez godine izlaženja)
Format: 22 x 16 cm, 6 stranica + naslovnica (ilustrirano)
Umnoženo na ciklostilu
(rijedak primjerak)
Sadržaj:
? Zašto volimo Tita, str. 1-2;
? Što kažu saveznici o nama, str. 3-4;
? Kud se dade car Nemanje blago, str. 5-6.
ISBN 978-953-7587-45-1

Brošura: ANDRIJA HEBRANG/ PODPREDSJEDNIK/ PREDSJEDNIŠTVA/ ZAVNOH-A: NOVA/VELIKA POBJEDA/NARODA JUGOSLAVIJE
Preštampano iz „Naprijed“ br. 61. (podaci s korica)
Kordun, Štamparija „Naprijed“, 1944.
Format: 16 x 12 cm, 8 stranica + naslovnica
Na poleđini natpis: SMRT FAŠIZMU – SLOBODA NARODU
ISBN 978-953-7587-41-3

Brošura: ANDRIJA HEBRANG: JAČAJMO JEDNISTVO/NARODNIH REDOVA, 1944. IZDANJE „NAPRIJED“ ORGANA KOMUNISTIČKE PARTIJE HRVATSKE (članci)
Štamparija „Naprijed“, 1944. (Kordun ?)
Format: 15,5 x 11,5, 19 stranica + korice
Na poleđini dolje: Štamparija „NAPRIJED“
Sadržaj:
? Ravnopravnost i jedinstvo naroda u federativnoj Jugoslaviji, str. 3-7. (preštampano iz „Naprijed“ br. 44 od 26. ožujka 1944.);
? Sabor slobodne i ujedinjene Hrvatske, str. 8-14. (preštampano iz „Vjesnik“, br. 14 od 25. svibnja 1944.);
? Slomimo otpor sektaša, str. 15-19. (preštampano iz „Naprijed“ br. 21 od 8. rujna 1944.);
ISBN 978-953-7587-36-9

Brošura: Za što brži/završetak/rata
Zvečevo (Papuk)
Izdao Agitprop Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju (bez oznake godine)
Format: 21 x 14,5 cm, 8 stranica + naslovnica
Umnoženo na ciklostilu
Na poleđini natpis: IZDAO AGITPROP OBLASNPG KOMITETA KPH/ZA SLAVONIJU
Sadržaj (otisnut na naslovnici):
? Za što brži završetak rata Iz „Naprijeda br. 21), str. 1-3;
? O borbama na Balkanu (Crvena zvijezda , Moskva, 1. listopad 1943.), str. 4-5;
? U nove borbe do konačne pobjede, 6-8.
ISBN 978-953-7587-51-2

Brošura: Tito: NACIONALNO/PITANJE/U JUGOSLAVIJI/U SVJETLOSTI NARODNO/OSLOBODILAČKE BORBE

Izdala Tehnika Komande Vinkovačkog (bosutskog) područja, listopad 1944.
Umnoženo na šapirografu
Format: 21 x 14,5 cm, 10 stranica
ISBN 978-953-7587-38-3

Brošura: ČETNICI/U SLUŽBI/NARODNIH NEPRIJATELJA – Dokumenti o izdaji Draže Mihailovića, ministra jugoslavenske izbjegličke vlade i njegovog četničkog povjerenika za Slavoniju majora Dušana Janjića
Mjesto izvedbe: Zvečevo
Izdanje Glasa Slavonije, rujan 1943.
Format: 24 x 16 cm; 33 stranica + naslovnica
Umnoženo na ciklostilu
Sadržaj:
? Jugoslavenska izbjeglička „vlada“ i njen ministar Draža Mihailović odveli su četnike u službu Njemaca i Talijana, str. 1-5;
? Pokušaji četnika da prodru u Slavoniju, str. 6-7;
? Dokumenti četničke rabote u Slavoniji, str. 7-31;
? Bratstvo srpskog i hrvatskog naroda najveći plod naše borbe, str. 31-33
ISBN 978-953-7587-32-1

Brošura: Drugi/KONGRES/ANTIFAŠISTIČKE/OMLADINE/JUGOSLAVIJE
Izdanje Centralnog odbora USAOJ-a (bez godine i mjesta izdavanja)
Format: 21 x 17, 5 cm, 144 stranica + naslovnica (ilustrirana)
Sadržaj:
? Sadrži sve materijale s II. Kongresa antifašističke omladine Jugoslavije
Drugi kongres Ujedinjenog saveza antifašističke omladine Jugoslavije održan je u oslobođenom Drvaru, od 2. do 4. maja 1944. godine. Kongres je donio „Rezoluciju“ i uputio proglas omladini Jugoslavije i omladini svih zemalja, te pozdravne telegrame omladini Sovjetskog Saveza, Ujedinjenog Kraljevstva, Sjedinjenih Američkih Država i jugoslavenskoj omladini u SAD.
ISBN 978-953-7587-54-3

Brošura: Članci iz „Proletera“

Umnožila Kotarska tehnika „Čazma“, (1943.?)
Format: 21 x 14,5 cm, 17 stranica
Umnoženo na ciklostilu
Gore desno olovkom: 3. četa

Sadržaj (otisnut na naslovnici):
★ Sreten Žujović: Uloga Sovjetskog saveza u borbi protiv fašističkog osvajača ★ Veselin Masleša: U čemu je smisao bratstva balkanskih naroda (Podaci sa korica)
ISBN 978-953-7587-47-5

Časopis: GLAS/HRVATSKOG ZAGORJA, br. 2 iz srpnja 1942.
List Odbora Narodno-oslobodilačke fronte Hrvatskog Zagorja I (1942) – III (1944)Podnaslov II (1943) br. 18; List Privremenog okružnog NOO Krapina; br. 19 List Okružnog NOO Krapina (Tehnika Okružnog NOO Krapina)
Izlazio mjesečno od lipnja do rujna 1942., zatim petnaestodnevno.
I (1942) i II (1943) godište numeracija neprekinuta III godište (1944) nova numeracija
Format: 20,5 x 16,5 cm (ovaj broj), 38 stranica + naslovnica (ilustrirana)
Umnoženo na ciklostilu
Tiraž: 365-1600 komada
Urednici: Dragutin Saili, Marko Belinić, Franjo Tuđman, Vlado Stopar i Branko Lev
Na poleđini: Cijena: 4 kune
Sadržaj:
? Najnoviji razvoj vanjskog i unutarnjeg političkog položaja i oslobodilačka borba hrvatskog naroda, str. 1-7. (potpisano inicijalom F.)
? Referat narodnog komesara vanjskih poslova SSSR-a V.M. Molotova na sjednici Vrhovnog Sovjeta Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika održanoj 18. lipnja. Povodom ratificiranja ugovora sklopljenog između SSSR-a i Velike Britanije „O savezu u ratu protiv Hitlerove Njemačke i njenih pomoćnika u Evropi i o suradnji i uzajamnoj pomoći nakon rata“, str. 8-15;
? Logor Jasenovac, logor smrti, str. 15-20;
? Štrajk radnika u tvornici „Thonet-Mundus“ u Varaždinu, str. 21-22;
? Pjesma o seljačkoj torbi. str. 22-24;
? Slava narodnom heroju, sekretaru Centralnog komiteta komunističke partije Hrvatske i članu Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije drugu Radi Končaru, str. 24-26;
? Kako narod prima svoje partizane, str. 26-27
? Nešto o popisu žita, str. 27-28
? Međunarodni pregled, str. 29-33
? Borbe i akcije naših partizana, str. 34-38
ISBN 978-953-7587-30-7

Časopis: GLAS/HRVATSKOG ZAGORJA, br. 3 iz iz kolovoza 1942.
List Odbora Narodno-oslobodilačke fronte Hrvatskog Zagorja I (1942) – III (1944)
Podnaslov II (1943) br. 18; List Privremenog okružnog NOO Krapina; br. 19 List Okružnog NOO Krapina (Tehnika Okružnog NOO Krapina)
Izlazio mjesečno od lipnja do rujna 1942., zatim petnaestodnevno.
I (1942) i II (1943) godište numeracija neprekinuta III godište (1944) nova numeracija
Format: 20,5 x 16,5 cm (ovaj broj), 26 stranica + naslovnica (ilustrirana)
Umnoženo na ciklostilu
Tiraž: 365-1600 komada
Urednici: Dragutin Saili, Marko Belinić, Franjo Tuđman, Vlado Stopar i Branko Lev
Na poleđini: Cijena: 4 kune
Sadržaj:
? Sve snage za poraz Hitlerizma (Emisija Sveslavenskog komiteta na Moskovskom radiu), str. 1-2;
? Fašizam najveći neprijatelj radnog naroda!, str. 2-5;
? Omladina u borbi protiv fašizma, str. 5-8;
? Zakletvom potvrdiše svoju propast, str. 8-11;
? Razgovor sa plugom, str. 11-12;
? Međunarodni pregled, str. 12-13;
? Malo istine o velikim grozotama, str. 13-14;
? Krik za osvetom, str. 14-15;
? Šta se događa u Španiji?, str. 15-16;
? Bez naslova: vijesti iz svijeta, str. 16-17;
? Kratke vijesti, str. 17-19;
? Borbe i akcije naših partizana, str. 19-26.
ISBN 978-953-7587-31-4

Brošura: Izdizanje/Kadrova/Članci iz „Naprijed“
Umnožio Agittprop Oblasnog Komiteta KPH za Slavoniju
Format: 21 x 15 cm, 9 stranica + naslovnica
Umnoženo na šapirografu
Na poleđini: UMNOŽIO AGITPROP OBLASNOG KOMITETA KPH ZA SLAVONIJU
(rijedak primjerak)
Sadržaj:
? O kritici i samokritici, str. 1-3, („Naprijed“ br. 8);
? Protiv uskogrudnog prakticizma, str. 3-5, („Naprijed“ br. 12);
? Za teoretsko-političko uzdizanje kadrova, str. 5-7, („Naprijed“ br. 13);
? Za smjelije izdizanje novih kadrova, str. 7- („Naprijed“ br. 15).
ISBN 978-953-7587-35-2

Časopis: PARTIZAN, Glasilo Glavnog Štaba Narodno-oslobodilačke partizanske vojske Hrvatske, broj 5, studeni 1942. (broj posvećen 25. obljetnici Oktobarske revolucije)
Format: 21 x 17 cm, 40 stranica + naslovnica, ilustrirano,
Tisak (Izrađivala Tehnika CK KPH i GŠH)
Izlazio mjesečno
Tiraž: 440-1.300 primjeraka
Urednici: Vladimir Bakarić, Ivo Rukavina i Otmar Kreačić
Broj posvećen 25. obljetnici Velike Oktobarske revolucije
I (1942)
Br. 1 1. srpanj 1942. (Donji lapac); 2. 3 (Škalići, Gorski Kotar); 5 (s. Bunići)
Sadržaj:
? Četvrt vijeka od Velikog Oktobra, str. 1-3:
? Tekstovi telegrami povodom 25. obljetnice upućeni: „Pretsjedniku Komiteta Narodne Obrane S.S.S.R.-a Josifu Visarionoviću Staljinu – Moskva“, „Vrhovnom štabu Narodno-oslobodilačke Partizanske i Dobrovoljačke Vojske Jugoslavije“, str. 4;
? Zapovijed komandanta Narodno-oslobodilačke Partizanske vojske za dan 7. novembra 1942., str. 5-6;
? Crvena armija – čedo oktobra, str. 7-9;
? Grad – heroj, str. 9-10;
? Krvno bratstvo pozadine i fronte, str. 11-14;
? Čapajev, str. 14-14;
? Rusija o našoj borbi, str. 15-16;
? Rusi i Jugoslaveni biju boj za napredak čitavog čovječanstva, str. 16-17;
? Prvi hrvatski partizanski oktobar, str. 17-20;
? Pobjedonosni oktobarski marš, str. 21-24;
? Crvenoj armiji, str 25;
? Partizani, komandiri, komandanti i polt. Komesari!, str. 26;
? Staljin o značaju borbi u Africi, str. 26-27;
? Njemačka na pragu četvrte ratne zime, str. 27-29;
? Svijet o nama, str. 29-31;
? Među razbojnicima, str. 31-32;
? Partizanski rat diljem domovine, str. 33-40.
ISBN 978-953-7587-42-0

Brošura: IZDAJNIČKO/I REAKCIONARNO/VODSTVO HSS-A/I/NARODNO OSLOBODILAČKA/BORBA
(nema podataka)
Format: 21 x 17 cm, 22 stranice + korice
Umnoženo na šapirografu
ISBN 978-953-7587-34-5

Časopis: : KULTURNI PRILOZI, br 2 – 1943./listopad
Izdaje: Oblasni NOO za Slavoniju, Slavonija, 1943.
Format: 21 x 17 cm, 40 stranica + korice (ilustrirane)
Izlazio mjesečno
Umnoženo na ciklostilu
Na poleđini tekst posvećen dvogodišnjici ustanka u Slavoniji
Sadržaj: otisnut na naslovnici
ISBN 978-953-7587-39-0

Brošura: PREDSJEDNIŠTVO/ANTIFAŠISTIČKOG VIJEĆA NARODNOG/OSLOBOĐENJA JUGOSLAVIJE, DRUGO ZASJEDANJE/ANTIFAŠISTIČKOG VIJEĆA NARODNOG/OSLOBOĐENJA JUGOSLAVIJE, 1943./Izdanje AVNOJ-a

Bez mjesta izdavanja
Format: 21 x 15 cm, 72 stranice + korice
Na poleđini natpis: SMRT FAŠIZMU – SLOBODA NARODU

Sadržaj:
★ Razvitak oslobodilačke borbe naroda Jugoslavije u vezi s međunarodnim događajima, str. 5-21
★ Odluke Drugog zasjedanja AVNOJ-a, str. 22-43;
★ Odluke predsjedništva AVNOJ-a, str. 44-48;
★ Predsjedništvo AVNOJ-a, str. 49-52;
★ Pozdravi brzojavi koje je uputilo Drugo zasjedanje AVNOJ-a;
Pozdravni brzojavi koje je primilo Drugo zasjedanje AVNOJ-a, str. 53-72.
ISBN 978-953-7587-33-8

Brošura: KO SU NAŠI SAVEZNICI/SSSR, ENGLESKA I AMERIKA/
Bez podataka
Format: 21 x 17,5, 12 stranica + naslovnica
Umnoženo na ciklostilu
Sadržaj:
? Ko su naši saveznici (SSSR, Engleska i Amerika), Historijska konferencija u Moskvi, str. 1-4, (preštampano iz „Naprijed“ br. 27);
? Nakon Moskovske konferencije, str. 4-5, (preštampano iz „Naprijed“ br. 28);
? Sreten Žujović: Uloga Sovjetskog Saveza u borbi protiv fašističkih osvajača, str. 5-12.
ISBN 978-953-7587-37-6

Brošura: NARODNO/Oslobodilačka/vojska/i/PARTIZANSKI/ODREDI
(nema podataka)


Format: 30 x 21 cm, 28 stranica + korice (ilustrirane)
Umnoženo na šapirografu

Sadržaj:
★ Zašto su osnovani narodno-oslobodilački partizanski odredi u Jugoslaviji? str. 1-3;
★ Razvitak Narodno-oslobodilačke borbe u Jugoslaviji, str. 3-6;
★ Cilj i zadatci NOV i PO, str, 6-8;
★ Zakletva Narodno-oslobodilačke vojske i partizanskih odreda, str. 8-9;
★ Disciplina i međusobni odnosi u partizanskim odredima, str. 9-11;
★ Kakav treba da je partizan, str. 11-12;
★ Unutarnja organizacija NOV i PO, str. 12-13;
★ Statut Narodno-oslobodilačkih udarnih brigada, str. 13-17;
★ Stvaranje narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije, str. 18-23;
★ Organizacija pozadinskih vojnih vlasti, str. 23-24;
★ Ustrojstvo pozadinskih vojnih vlasti, str. 24-26;
★ Dužnost pozadinskih vojnih vlasti, str. 26-28 (Tito).
ISBN 978-953-7587-40-6

Brošura: ORGANIZACIJA/NARODNE VLASTI/NA/SLOBODNIM TERITORIJAMA
(nema podataka)


Naredbe, objašnjenja i uputstva Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije o organizaciji građanstva i pozadinskih vojnih vlasti
Format 20,5 x 14,5, 24 stranice
Umnoženo na šapirografu
ISBN 978-953-7587-52-9

Brošura: PLITVIČKA/REZOLUCIJA/ZEMALJSKOG ANTIFAŠISTIČKOG VIJEĆA/NARODNOG OSLOBOĐENJE/HRVATSKE
Mjesto izvedbe: Moslavina
Umnožila Tehnika Kotarskog komitet KPH Garešnica (1943.)
Format: 21 x 17 cm, 19 stranica + korice
Umnoženo na ciklostilu
Sadržaj:
? Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske (O značaju formiranja ZAVNOH-a), str. 1-2;
? Rezolucija Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske, str. 3-15;
? Izvršni odbor, str. 16;
? Članovi ZAVNOH-a, str. 16-19.
ISBN 978-953-7587-43-7

Brošura: SABOR/U/TOPUSKOM/TREĆE ZASJEDANJE ZEMALJSKOG/ANTIFAŠISTIČKOG VIJEĆA NARODNOG/OSLOBOĐENJA HRVATSKE/8.-9. SVIBNJA 1944./1944/IZDANJE „VJESNIKA“ JEDINSTVENE NARODNO-OSLOBODILAČEKE/FRONTE HRVATSKE
Mjesto izvedbe: Crna Lokva (Kordun)
Štamparija „Naprijed“
Format: 20 x 14,5 cm, 82 stranice + korice
Sadrži sve dokumente sa Trećeg zasjedanja ZAVNOH-a
ISBN 978-953-7587-56-7

Brošura: JOSIP BROZ TITO/ BORBA NARODA POROBLJENE JUGOSLAVIJE/ EDUARD KARDELJ/ PUT NOVE JUGOSLAVIJE, 1944. / IZDANJE JEDINSTVENE NARODNO-OSLOBODILAČKE/FRONTE SLAVONIJE
Štamparija Oblasnog NOO-a za Slavoniju (selo Duzluk, Orahovica)
Format: 19 x 14 cm, 47 stranica + naslovnica
Sadržaj:
? Josip Broz Tito, Borba naroda porobljene Jugoslavije (preštampano iz „Nove Jugoslavije“ br. 6);
? Eduard Kardelj, Put nove Jugoslavije (preštampano iz „Nove Jugoslavije“ br.7-10)
ISBN 978-953-7587-46-8

Brošura: UPUTE O/VOJNOJ/OBAVJEŠTAJNOJ/SLUŽBI
Olovkom nadopisano: Štabu XXXIII divizije NOVJ (gore desno)
Štab II. bataljona (dolje desno)
Format: 21 x 17 cm, 52 stranice, ilustrirano
Umnoženo na ciklostilu
Na poleđini: SMRT/FAŠIZMU!/SLOBODA/NARODU!
-raritet
Sadržaj:
? Organizacija, str. 1-4;
? Identifikacije, str. 5-18;
? Materijal, str. 19-29;
? Izveštavanje, str. 30-33
ISBN 978-953-7587-50-5

Časopis: VJESNIK/HRVATSKE JEDINSTVENE NARODNO-OSLOBODILAČKE FRONTE, broj 11, travanj 1942.
Izdaje Agitprop CK KPH I. (1941.) – V. (1945.)
Naslov od II. (1942.), br. 18 Vjesnik JNOF Hrvatske: od III. (1943.) br. 2 Vjesnik JNOF; od br. 27 Vjesnik JNOF Hrvatske; od IV. (1944.) br. 3 Vjesnik Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske; od broja 13 Vjesnik JNOF Hrvatske
Urednici prvih brojeva: Pavle Gregorić, Rade Končar, Vladimir Bakarić, Vladimir Popović, Mladen Iveković, od 1942. Vladimir Bakarić i Vladimir Popović, od travnja 1943. Šime Balen, od 1944. Mladen Iveković, 1945- Nina Rupčić. Redakcija: Josip Đerđa, Otmar Kreačić, Ivo Vejvoda, od travnja 1943. Vjekoslav Prpić, Zdenko Has, Mahmut Konjhođić i Vjekoslav Prpić
Izlazio s prekidima od prosinca 1941. do ožujka 1942. i od siječnja do travnja 1943.
U 1941. izlazio desetodnevno i mjesečno
U 1942. mjesečno
1943., 1944. i 1945. tjedno
Tehnika Agitpropa CK KPH, Štamparija „Vjesnik“, Štamparija „Slobodna Dalmacija“ (Zagreb, Drežnica, Korenica, Bijeli Potoci, Škalići, Bunići, Mračaj, Split, Zagreb)
Tiraž: 300-7.000 primjeraka
Format: 19,5 x 14,5 do 58 x 40 cm, 28 stranica + korice (ilustrirane)
Umnoženo na ciklostilu
Na poleđini natpis: SMRT FAŽIZMU/SLOBODA NARODU
Sadržaj:
? Slavenski narodi bore se rame uz rame sa Crvenom armijom, str. 1-28;
? Proglas Drugog sveslavenskog mitinga, str. 4-8;
? Podla izdaja četničkih bandi, str. 9-12;
? Godišnjica porobljenja Hrvatske, str. 13;
? Zbor u Mrkoplju, str. 14;
? Neprijateljska ofenziva, str. 15-16;
? Zbor u Drežnici, str. 16-17;
? Međunarodni događaji, str. 17-25;
? Sahrana partizana i zbor u Srbu, str. 25-26;
? Partizani u borbi, str. 26-28.
ISBN 978-953-7587-48-2

Časopis: VJESNIK/HRVATSKE JEDINSTVENE NARODNO-OSLOBODILAČKE FRONTE, broj 14, lipanj 1942.

Izdaje Agitprop CK KPH I. (1941.) – V. (1945.)
Naslov od II. (1942.), br. 18 Vjesnik JNOF Hrvatske: od III. (1943.) br. 2 Vjesnik JNOF; od br. 27 Vjesnik JNOF Hrvatske; od IV. (1944.) br. 3 Vjesnik Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske; od broja 13 Vjesnik JNOF Hrvatske
Urednici prvih brojeva: Pavle Gregorić, Rade Končar, Vladimir Bakarić, Vladimir Popović, Mladen Iveković, od 1942. Vladimir Bakarić i Vladimir Popović, od travnja 1943. Šime Balen, od 1944. Mladen Iveković, 1945- Nina Rupčić. Redakcija: Josip Đerđa, Otmar Kreačić, Ivo Vejvoda, od travnja 1943. Vjekoslav Prpić, Zdenko Has, Mahmut Konjhođić i Vjekoslav Prpić
Izlazio s prekidima od prosinca 1941. do ožujka 1942. i od siječnja do travnja 1943.
U 1941. izlazio desetodnevno i mjesečno, u 1942. mjesečno, a u 1943., 1944. i 1945. tjedno
Tehnika Agitpropa CK KPH, Štamparija „Vjesnik“, Štamparija „Slobodna Dalmacija“ (Zagreb, Drežnica, Korenica, Bijeli Potoci, Škalići, Bunići, Mračaj, Split, Zagreb)
Tiraž: 300-7.000 primjeraka
Format: 19,5 x 14,5 do 58 x 40 cm, 24 stranica + korice (ilustrirane)
Umnoženo na ciklostilu

Sadržaj:
★ Godišnjica krvavog pohoda, str. 1-3;
★ Iskovano je oružje za konačnu pobjedu, str. 3-12;
★ Jedinstvo okupatorskih slugu, str. 8-11;
★ Hrvati!, str. 11-12;
★ Srbi i Hrvati!, str. 12;
★ Slava narodnom heroju, sekretaru Centralnog komiteta komunističke partije Hrvatske i članu Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije drugu Radi Končaru, str. 13-14;
★ Na oslobođenim oranicama, str. 15-17;
★ Umjetnost u službi naroda, str. 17-18;
★ Veliki uspjesi hrabrih slovenskih partizana, str. 18-19;
★ II. antifašistički omladinski miting u Moskvi
★ Međunarodni pregled, str. 20-21;
★ Junački se treba osvetiti…, str. 21-22;
★ Partizani u borbi, str, 22-24.
ISBN 978-953-7587-49-9

Brošura: Taschen atlas
Mjesto izvedbe: Njemačka
Izdanje iz 1941. godine
Format: 10,6 x 15 cm; 104 stranica + naslovnica
Sadržaj:
? Sadrži karte sa državama koje su postojale početkom 1941. godine.
Na karti Balkana je ucrtano olovkom područje sjeverozapadne Hrvatske na kojem je služio vlasnik atlasa, vojnik Wermachta. Nakon zarobljavanja, atlas je služio za politički rad u jedinicama NOV.
ISBN 978-953-7587-57-4


 

Antun Giron — Petar Strčić

NOB i socijalistička revolucija

Čitanka iz zavičajne povijesti Rijeke i riječkog područja


 

POVIJEST O NACISTIČKIM LIJEČNIČKIM ZLOČINIMA

SA PREDGOVORIMA AMERIČKIH STRUČNJAKA, KOJI SU SUDJELOVALI NA SUDJENJU LIJEČNICIMA U NGRNBERGU.

Dr. Med. ANDREW C. IVY, potpredsjednik Sveučilišta u lllinoisu, naučni liječnički savjetnik kod Vojnog suda u Numbergu

TELFORD TAYLOR, brigadni general vojske SAD predsjednik savjeta za ratne zločine

Dr. Med. LEO ALEXANDER, Dsihijatar, savjetnik ministarstva rata SAD i predsjednika savjeta za ratne zločine ALBERT DEUTSCH bilieška o liječničkoj etici (za edno sa novom Hipokratovom zakletvom Svjetskog liječničkog saveza)