Podružnica općina Malinska-Dubašnica

POGINULI U NOR-U PODRUČJE OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA.

Područje Malinska-Dubašnica BAJČIĆ (Nikola) ANTON, r. 1912. g. u selu Sabljići. Poginuo u njemačkom logoru Buchenwald 1944. BOGOVIĆ (Petar) ANTON, r. 1907. g. u Malinskoj. Nijemci su ga uhapsili i… Pročitaj više… »