Osnovni podaci:

Udruga antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka (UABiA otoka Krka)

Adresa: Lukobran 5, 51500 Krk

OIB: 04341489477

MB: 03062775

IBAN: HR5624020061100131019

Što bi trebao znati svaki član udruge A4

I. Cilj udruge: je dobrovoljno okupljanje sudionika antifašističke Narodno oslobodilačke Borbe, kao i antifašistički opredijeljenih građana Republike Hrvatske bez obzira na dob, spol te nacionalnu, vjersku, rasnu ili stranačku opredijeljenost.

II. Zadaće udruge su:

1. Zalaganje za ostvarivanje jednakosti ljudi pred zakonom, za pravo na različitost, međuljudsku toleranciju, a protiv diskriminacije u ransom, nacionalnom, vjerskom i kulturnom pogledu.

2. Poticanje rješavanja zdravstvenog, mirovinskog, stambenog, socijalnog i materijalno-egzistencijalnog položaja sudionika NOB-e, a posebno invalida rata.

3. Razvijanje solidarnosti, humanosti, prijateljstva te raznih oblika društvene pomoći bolesnim i ostarjelim članovima.

4. Zalaganje za razvijanje antifašističkih demokratskih tradicija za ostvarivanje ljudskih prava, ravnopravnost građana i zaštitu čovjekove okoline.

5. Suprostavljanje omalovažavanju i ignoriranju tekovina NOB-e i njenih sudionika, protivljenje oživljavanju fašizma i nacizma u bilo kojem obliku.

6. Očuvanje i njegovanje tekovina NOB-e, promicanje moralnih i etičkih vrijednosti antifašističkog humanizma i ljudskih prava.

7. Poticanje zaštite prava članstva iz oblasti mirovinskog,invalidskog i zdravstvenog osiguranja.

8. Suprotstavljanje manipuliranju žrtvama Drugog svjetskog rata u svakom pogledu i u tom cilju pomaganje u utvrđivanju istine o žrtvama ma na čijoj strani one bile.

9. Poticanje na očuvanje i održavanje spomenika i spomen obilježja vezanih za događaje i ličnosti iz NOB-e.

10. Izražavanje pijeteta prema poslijeratnim nevinim žrtvama, kao i žrtvama Domovinskog rata.

11. Poticanje umjetničkog stvaralaštva, organiziranje susreta, izložbi, proslava, obilazaka i komemoracija vezanih za doganaje iz NOB-e.

12. Suradnja sa srodnim antifašističkim i veteranskim udrugama u zemlji i inozemstvu, posebno s udrugama proizašlim iz Domovinskog rata na pitanjima od zajedničkog interesa.

13. Izdavačka djelatnost sukladno pozitivnim propisima.