Krk, 08. travnja 2018. – Izvještajna skupština udruge antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka

 Izvještajna skupština udruge antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka održana je 08. travnja 2018. godine u novootvorenoj Velikoj vijećnici grada Krka.

D N E V N I R E D :

1. Otvaranje Skupštine, pozdrav delegatima i gostima
2. Usvajanje Poslovnika o radu skupštine
3. Izbor radnih tijela Skupštine:
a) Radno predsjedništvo
b) Izbor verifikacijske komisije
e) Izbor zapisničara i ovjerovitelji zapisnika
4. Izviješća o dosadašnjem radu Udruge:
a) Izvješće o radu Udruge za 2017. godinu
b) Izvješće o radu Foruma žena
b) Izvješće o radu Foruma mladih
d) Podnošenje Financijsko izvješće za 2017.godinu i izvješća Nadzornog odbora
c) Podnošenja programa aktivnosti za 2018. godinu
5. Pozdrav gostiju
6. Diskusija o podnijetim izvješćima, programu aktivnosti Udruge za 2018. godinu 7. Usvajanje podnijetih izvješća
8. Podjela priznanja i zahvalnica

Skupštinu je vodilo radno predsjedništvo u sastavu:

1.Maria Elena Brusić -predsjednica radnog predsjedništva 2.Romano Kovač 3.Marija Tudor 4 Franjo Mijatović 5.Radojka Mrakovčić. ______________________________________________________________________________________________________________ Smjernica o budućem radu i Programu aktivnosti za 2018. godinu. Uz sve aktivnosti koje smo imali u proteklom periodu, prvenstveno vezane uz očuvanje i njegovanje tradicija antifašističke borbe, rad sa mladima, očuvanje i održavanje spomenika i spomen obilježja o događajima i ličnostima iz antifašističke borbe, brizi o starijim i nemoćnim članovima, u narednom periodu više vremena posvetiti ćemo slijedećim aktivnostima: 1. podmlađivanju Udruge. Pomlađivanje Udruge jedan je od prioritetnih zadatak, a i teži od ostalih naših zadataka. Uz djelovanje foruma mladih i organizaciju raznovrsnih aktivnosti uspjeli smo donekle pomladiti našu organizaciju, ali na ovome imamo još jako puno posla i to mora biti kontinuirani proces. 2. aktivnosti vezane uz javnost rada Udruge . Iako je rad naše udruge na zavidnom nivo, moramo više raditi na prepoznatljivosti i prisutnosti u svakodnevno životu žitelja otoka Krka. Ovu aktivnost možemo ostvariri kroz UDRUGU, podružnice i forume organizirajući: a. priopćenja za javnost, b. organizaciju izložbi radova članova, predavanjima za građanstvo c. održavanje javnih tribina, sjednica i sastanaka, d. javnim izlaganjem stavova na tiskovnim konferencijama i skupovima, e. češće uređivati objave na web i facebook stranicama UDRUGE I dalje raditi na informatizaciji članstva korištenju elektronske pošte sa ciljem bržeg i jeftinijeg prijenosa informacija i obaveza. 3. Nastaviti vrlodobru suradnju sa srednjom školom i osnovnim školama otoka Krka. Uključiti se u aktivnosti koje provode škole u realizaciji Nacionalnog programa prevencije vršnjačkog nasilja. 4. suradnja sa udrugama proizašlim iz Domovinskog rata. Nastaviti sa zajedničkim aktivnostima sa udrugom udrugom HVIDRA uz aktivnosti Srednje i Osnovnih škola otoka Krka. Sa Udrugom Veterana Domovinskog rata unatoč poziva na zajednički satanak do sada nismo u tome uspjeli, nastojati ćemou tome i nadalje. Nastaviti sa aktivnostima vezanim uz izgradnju i postavu memorijalnog muzeja otoka Krka. Zadatak Forum sudionika domovisnko rata pri UABiA u narednom periodu je uključivanje članova Foruma da se aktivno uključe u rad Udruge Veterana Domovinskog rata. 5. suradnja sa udrugama sličnog svjetonazora i opredjeljenja. Ovime ćemo proširiti djelokrug naših aktivnosti kao i pomoći nastojanju uključivanja mlađih u rad naše udruge. 6. poticanje umjetničkog stvaralaštva i edukacija članova. • Ovu aktivnost ostvarili bi susretima i izložbama ručnih radova članica po podružnicama, uz organizaciju Foruma žena. • Postavljanje izložbi fotografija iz dokumentacijskog centra antifašizma – SABA RH • Organiziranje predavanja na temu „Fašizam – nacizam i neonacizam“ po podružnicama. 7. Nastojati da se dio ovih aktivnosti realiziraju u podružnicama Udruge shodno njihovim mogućnostima. Ovo je samo dio programa rada, cijeli program dat je delegatima sa materijalima za Skupštinu. Realizacija programa prilagođavati ćemo dobivenim financijskim sredstvima u okviru prijavljenog programa i projekta. Sve ove zadatke možemo ostvariti samo zajedničkim radom i podjelom zadataka, kao što smo to radili i do sada. Iz tog razloga unaprijed Vam se zahvaljujem na Vašem trudu i volonterskom radu. ______________________________________________________________________________________________________________ Župan PGŽ-a Zlatko Komadina se ispričao zbog spriječenosti prisustvovanja Skupštini, ali je poslao čestitku koju je pročitao Romano Kovač. Skupu se obratio krčki gradonačelnik Darijo Vasilić te pozdravio prisutne u ime svih načelnika koji nisu mogli prisustvovati skupštini zbog dolaska predsjednice Republike, pohvalio je predsjednika Fanuka na radu i dobroj suradnji sa školama. Prisutnima su se obratili: Suzana Cvjetković –UABA Opatija, Edo Jerman UABA Buzet, Biserka Perman – Društvo JB Tito Rijeka, Branko Afrić- UABA Liburnije, Branko Čargonja UABA Čavle, Zdenka Vukelić UABA Vinodolskog kraja, Mladen Hero- UABA Viškovo, Dinko Tamarut – predsjednik SABE PGŽ i potpredsjednik SABE RH, Zdenko Petrak- bivši predsjednik UVDR-a. ____________________________________________________________________________________________________________________ Podjela priznanja: Priznanja UABiA otoka Krka za pomoć u radu sa mladima pod nazivom putujem i učim uručena su profesorima Gordiji Marijan i Tvrtku Božiću. Priznanja SABE RH za zasluge u razvijanju i unapređivanju antifašizma u Republici Hrvatskoj su dobili : 1. Ivica Bajor- posmrtno podružnica Malinska 2. Milenko Bašić podružnica Omišalj-Njivice 3. Darko Fanuko, prof. podružnica Krk 4. Anton Fugošić- posmrtno podružnica Dobrinj 5. Kata Panić podružnica Krk 6. Drago pavačić podružnica Dobrinj 7. Ljubinka Starčević podružnica Omišalj-Njivice 8. Božo Šekuljica podružnica Omišalj-Njivice _____________________________________________________________________________________________________________

Po završetku Skupštine predsjedavajuća poziva Darka Fanuka, Dinka Tamaruta i Darija Vasilića, kao i sve koji žele da se priključe polaganju vijenca i paljenju svijeće na spomeniku u gradskom parku. Također poziva sve prisutne na druženje u restoranu Maritim.

Smjernica o budućem radu i Programu aktivnosti za 2018.

Program kalendarski UABA Krka za 2018. godinu

ZAPISNIK izvještajne skupštine 08.04.2018.