Krčani u Španjolskom građanskom ratu (1936. – 1939.)

Knjižicu Antifašisti dobrovoljci – španjolski rat. Preuzmite OVDJE.

               
Španski borci iz Jugoslavije          Jugosloveni iz baterije “Karl Libkneht” 1937. u Španiji. 

Jugosloveni koji su se borili kao dobrovoljci u Španskom građanskom ratu na strani Republike nazvani su „španski borci“ ili „jugoslovenski španci“.

Beogradsko Udruženje španskih boraca raspolaže podacima da je u Internacionalnim brigadama i drugim jedinicama Španske republikanske armije bilo 1775 dobrovoljaca iz Jugoslavije, od kojih je u Španiji poginulo njih 595 a kasnije, u Narodnooslobodilačkoj borbi 116.[1]

Slajdovi iz prezentacije Krčani u Španjolskom građanskom ratu (1936. – 1939.) Autor dr.sc. Tvrtko Božić.