Europsko antifašističko naslijeđe – (iz aktivnosti SABA RH)

Europsko antifašističko naslijeđe

– alat za borbu protiv suvremenih oblika diskriminacije i netolerancije

Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske u partnerstvu sa Savezom antifašista i boraca Narodnooslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini te sa Zveza zdruzenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Sl iz Slovenije započeo je provedbu projekta ”Europsko antifašističko naslijeđe. Projekt je financiran kroz program Europa za građane, Aktivnost 4. – Aktivno europsko sjećanje, a  započeo je s implementacijom 10.10.2020. te će trajati 24 mjeseca.

Projekt je zamišljen kao odgovor na podizanje govora mržnje i netolerancije, često povezan s desničarskim populistima, ciljajući na novog „Drugog“ i novog „Neprijatelja“ u Europi općenito te zemljama sudionicama: Hrvatskoj, Sloveniji i Bosni i Hercegovini. Tijekom II. svjetskog rata to su bili Židovi, Romi, homoseksualci / lezbijke i neke druge manjine (kao što je srpska manjina u Hrvatskoj), dok je danas diskurs “Drugog” uglavnom usmjeren na migrante, muslimane, ali i na Židove i Rome, seksualne i etničke manjine. U sve tri zemlje provodi se vrlo snažan pokret povijesnog revizionizma, a u Hrvatskoj se čak provodi negacija holokausta (u odnosu na koncentracijski logor Jasenovac u Hrvatskoj). Očekivani rezultati ovog projekta su: mobilizacija stručnosti, aktivizma i povezivanje stručnih zajednica iz tri zemlje radi razmjene stručnosti i znanja u suvremenom kontekstu u te tri zemlje koje dijele zajedničku povijest u odnosu na antifašistički pokret i zajedničke suvremene probleme povezane s povijesnim revizionizmom. Drugo, očekujemo da ćemo povećati svijest i dostupnost informacija među mladima o vrijednostima antifašističkog pokreta, važnosti građanske hrabrosti u totalitarnim režimima i prepoznavanju propagande koja dovodi do zločina nad određenim društvenim skupinama. Projekt je podijeljen u tri radna paketa koji odgovaraju tri specifična cilja: Radni paket I: Valorizacija građanskog angažmana u izgradnji antifašističkog pokreta kao specifičnog oblika građanske neposlušnosti u vrijeme totalitarnih režima; Radni paket II: Analiza političkih konstrukt „Drugog“ i „Neprijatelja“ za vrijeme fašizma i nacizma i u suvremenim europskim društvima, te Radni paket III: Obilježavanje glavnih povijesnih prekretnica u novijoj europskoj povijesti: 2000 Proglašenje Povelje EU o temeljnim pravima. Projekt će izravno uključiti 1749 te neizravno kroz medijske kampanje utjecati na dodatnih 50 000 sudionika.

Put građanske hrabrosti

Potvrda građanskog angažmana u izgradnji antifašizma kao specifičnog oblika građanske neposlušnosti u vrijeme totalitarnih režima

Škole demokracije

U sklopu projekta provodi se edukativni program “Škole demokracije”. Cilj programa je educirati mlade aktiviste, učitelje, povjesničare i novinare

“Tko je drugi i drugačiji”

Virtualna izložba gdje objavljujemo radove učenika osnovnih i srednjih škola iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Slovenije…