Danuncijada na otoku Krku – Velika vijećnica Grada Krka 5. lipnja 2021. godine

Znanstveno-stručni skup povodom stogodišnjice prvog uspješnog antifašističkog otpora na hrvatskom prostoru (1921. – 2021.)

Program skupa

– 11:00  Otvorenje skupa

Pozdravne riječi

Darijo Vasilić, prof., gradonačelnik Grada Krka

– Darko Fanuko, prof., predsjednik Udruge antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka

– Dinko Tamarut, predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Primorsko – goranske županije

Izlaganja

– 11:15 – 11:35  dr. sc. Tea Perinčić, Riječka epizoda Gabriela D’Annunzija

11:40 – 12:00  dr. sc. Tvrtko Božić, Otok Krk za vrijeme talijanske okupacije 1918. – 1921.

                           godine s naglaskom na arditski teror od studenoga 1920. do siječnja 1921.

                           godine

12:05 – 12:25  Anđelo Žic, teolog i turistički djelatnik u mirovini, Puntarski otpor arditima

                          i stvaranje “Puntarske republike”

12:30 – 12:50  fra Diego Deklić, Arditsko barbarstvo na Košljunu

12:55 – 13:40  stanka za zakusku i odmor 

13:40 – 14:00  mons. dr. sc. Franjo Velčić, Pljačka i štete počinjene od talijanskih ardita u

                           biskupskom dvoru u Krku i na biskupskom imanju Kanajtu u Puntu

 – 14:05 – 14:25  Ivan Martinaš, dipl. ing. građ., Stogodišnjica krčkih poštanskih maraka

  1. – 2020.

14:30 – 14:50  Gordija Marijan, prof., Sto godina poslije – osnutak hrvatske krčke gimnazije

  1. godine nakon talijanske okupacije otoka Krka                     

14:50 –  diskusija i rasprava, evaluacija skupa, zatvaranje skupa