POGINULI U NOR-U PODRUČJE OPĆINE VRBNIK

Vrbnik

BOLONIĆ (Anton) JOSIP, r. 1911. g. u Vrbniku. Stupio u NOV 1942. Poginuo 1944. BRUSIĆ JOSIP, po roditeljima porijeklom iz Vrbnika, živio u Rijeci i djelovao po direktivi KP kao ilegalni aktivni politički radnik. Nakon jedne diverzije na fašističke agente 1944. dobio je nalog da pređe na oslobođeni teritorij. Poginuo je u jednoj akciji na neprijateljske kamione kod Ilirske Bistrice. Po njemu su nakon rata u Rijeci dobile ime najveća osnovna škola, jedna tvornica i jedna ulica.

ČUBRANIĆ (Ivan) JOSIP, r. 1925. g. u Vrbniku. Stupio u NOV 16. rujna 1943. Poginuo 1944.

DIJANIĆ (Mate) MATE, r 1921. g. u Vrbniku. Zajedno s grupom drugih omladinaca iz Vrbnika bio je 1942. uhapšen i interniran u Italiju. Nakon kapitulacije Italije vratio se u Vrbnik, a kad su Nijemci okupirali otok, stupio je u NOV. Poginuo je 1944.

DIJANIĆ (Mate) NIKOLA, r. 1915. g. u Vrbniku. Stupio u NOV 16. rujna 1943. Poginuo 1944. kod Sv. Jurja.

DIMINIĆ (Jakov) NIKOLA, r. 1924. g. u Vrbniku. Kao aktivist NOP-a ubijen od Nijemaca u Vrbniku 1944.

DUJMOVIĆ (Josip) JOSIP, r. 1910. g. u Vrbniku. Stupio u NOV 16. rujna 1943. Poginuo 1944. kod Brinja u Lici.

FUGOŠIĆ (Bare) JOSIP, r. 1882. g. u Vrbniku. Poginuo 1945. u Vrbniku, od bombardiranja.

GRŠKOVIĆ (Nikola) DINKA, r. 1925. g. u Vrbniku. U Crikvenici je pohađala gimnaziju, te je polovinom kolovoza 1942. g. stupila u 3. četu bataljona “Matija Gubec“ 14. brigade koja se nazivala Griška četa, jer su u njoj bili borci iz Grižana, Triblja i Crikvenice. Brigada je kas nije ušla u sastav 13. divizije. Umrla je od pjegavog tifusa u travnju 1943. g. kod Gornjeg Babinog Potoka u Lici, kao borac 13. udarne primorsko-goranske divizije.

GRŠKOVIĆ (Petar) NIKOLA, r. 1923. g. u Vrbniku. Stupio u NOV 19. ruj na 1943. Poginuo 1945. kod Gorice, kao borac 13. primorsko-goran ske divizije. HODANIĆ (Anton) IVAN, r. 1902. g. u Vrbniku. Stupio u NOV 29. travnja 1945. Poginuo 1945. kod Pule.

IVOŠIĆ (Anton) JOSIP, r. 1909. g. u Vrbniku. Stupio u NOV 1943. Poginuo 1945. u Staroj Baški kao borac Udarne čete borbene grupe 2. POS-a.

JUSTIĆ (Nikola) IVAN, Moro, r. 1911. g. u Vrbniku. Bio je stolar po zanimanju i predratni komunist. Ustaše su ga ubili 1941. u Zagrebu.

JUSTIĆ (Nikola) MATE, r. 1905. g. u Vrbniku. Politički radnik i aktivist od 1942. Poginuo u njemačkom logoru 1944.

JUSTIĆ (Nikola) NIKOLA, r. 1913. g. u Vrbniku. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Poginuo 1944. u Lici.

KARABAIĆ (Mate) MATE, r. 1920. g. u Vrbniku. Politički radnik, aktivist od 1942. Poginuo 1942. na nepoznatom mjestu.

KARABAIĆ (Ivan) RUDO, r. 1905. g. u Vrbniku. Nijemci su ga ubili 1945. u Vrbniku.

KATUNAR NIKOLA, po roditeljima porijeklom iz Vrbnika, ali odrastao u Rije ci odakle je otišao u NOV. Zbog svojih sposobnosti upućen na politički rad u Istru, gdje je poginuo na dužnosti sekretara Oblasnog komiteta SKOJ-a za Istru.

LUKARIĆ (Frane) ANTON, r. 1905. g. u Vrbniku. Stupio u NOV 29. travnja 1945. Poginuo 1945. kod Pule.

LUKARUĆ DINKO, po roditeljima rodom iz Vrbnika. Bio je komunist i istaknuti radnik u tvornici sapuna Sušak. Policija predratne Jugoslavije često ga je proganjala. Od talijanske okupacije živio je u ilegalnosti, a zatim prelazi u NOV, gdje zauzima odgovorne dužnosti. Poginuo je u Istri 1944., kao politički komesar brigade.

LUKARIĆ (Nikola) IVAN, r. 1929. g. u Vrbniku. Talijani su ga ubili u Risiki, 1943. Otac ga je poslao da odnese ilegalni tiskani materijal u Risiku. Vjerojatno je naišao na karabinjere i pokušao pobjeći, ali su oni zapucali i ubili ga, iako je još bio dijete od 14 godina.

LUKARIĆ (Ivan) JURE, r. 1921. g. u Vrbniku. Stupio u NOV 16. rujna 1943. Poginuo 1945. kod Pule. MARIJANIĆ (Ivan) IVAN, r. 1924. g. u Vrbniku. Stupio u NOV 16. rujna 1943. Poginuo 1944. u Lici.

MARIJANIĆ (Ivan) PETAR, r. 1919. u Vrbniku. Stupio u NOV 16. rujna 1943. Poginuo 1944.

MATANIĆ (Mate) DINKA, r. 1920. g. u Vrbniku. Kao poštanska služ be nica bila je zaposlena u Lici. Zbog suradnje s NOP-om ustaše su je 1944. ubili u blizini Topuskog.

MATANIĆ (Frane) IVAN, r. 1923. g. u Vrbniku. Stupio u NOV 16. rujna 1943. Poginuo 1944. kod Brinja u Lici.

MIHALIĆ (Josip) MATE, Bilko, r. 1913. u Vrbniku. Stupio u NOV 1943. Poginuo krajem 1944. na Ljubovu u Lici, kao borac 2. brigade 35. divizije.

MIHALIĆ (Mihovil) MIHOVIL, r. 1921. g. u Vrbniku. Stupio u NOV 16. rujna 1943. g. Poginuo 7. travnja 1944. u mjestu Razvale kod Brinja, kao borac 13. primorsko-goranske divizije.

PEMPER (Mate) IVAN, r, 1921. g. u Vrbniku. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Poginuo 1944. na nepoznatom mjestu.

POLONIJO (Anton) ANTON, r. 1921. g. u Vrbniku. Politički radnik i aktivist NOP-a od početka 1943. Strijeljali su ga Njemci u Sušaku 1945. POLONIJO (Ivan) LUKA, r. 1921. g. u Vrbniku. S grupom mladića iz Vrb nika uhapšen i interniran u Italiju. Nakon kapitulacije Italije vra tio se kući i stupio u NOV krajem 1943. Poginuo 1944.

SPAROŽIĆ (Petar) FRANJO, r. 1926. g. u Vrbniku, Stupio u NOV 16. ruj na 1943. Poginuo 1943. kod Karlobaga, kao borac 13. primorsko-goranske divizije.

SPAROŽIĆ (Nikola) IVAN, r. 1912. g. u Vrbniku. Stupio u NOV 16. rujna 1943. Zarobljen i poginuo u Njemačkoj 1944.

SPAROŽIĆ (Ivan) JOSIP, r. 1922. g. u Vrbniku. Stupio u NOV 1943. Poginuo 1945. u borbi za oslobođenje Omišlja.

STAŠIĆ (Josip) IVAN, r. 1921. g. u Vrbniku. Stupio u NOV 17. rujna 1943. Poginuo u prosincu 1943. kod Ogulina, kao borac 13. primorsko-goranske divizije.

TOLJANIČ (Mate) IVAN, r. 1924. g. u Vrbniku. Politički radnik i aktivist NOP-a. Strijeljali su ga Njemci 1945. kod Trsta.

TRINAJSTIĆ (Petar) IVAN, r. 1912. g. u Vrbniku. Stupio u NOV 16. ruj na 1943. Poginuo u svibnju 1944. kod Srpskih Moravica, kao borac 13. primorsko-goranske divizije.

VALKOVIĆ (Ivan) IVAN, r. 1925. g. u Vrbniku. Stupio u NOV 19. rujna 1943. Poginuo koncem 1944. u Bijelom Polju u Lici, kao borac 2. brigade 35. divizije.

VALKOVIĆ (Josip) JOSIP, r. 1924. g. u Vrbniku. Stupio u NOV 19. rujna 1943. Poginuo 1943. kod Počitelja u Lici kao borac 13. primorsko-goranske divizije.

VALKOVIĆ VINKO, zvani Polet, bio je po roditeljima iz Vrbnika, ali je odrastao u Rijeci. Kao aktivni pripadnik NOV-a s činom višeg oficira, dao je veliki doprinos stvaranju partizanske ratne mornarice. Završio je 1944. školu za diverzantske akcije, i nakon toga upućen je u Sušak i Rijeku. Njegovim dolaskom pojačana je diverzantska aktivnost u ovom gradu. Prilikom jedne racije je uhapšen. Kad su ga sprovodili u zatvor, pokušao je pobjeći. Goneći ga ulicama riječkog Starog grada, agenti su zapucali i ubili ga.

VOLARIĆ (Ivan) IVAN, r. 1863. g. u Vrbniku. Poginuo 1945. u bombardiranju Vrbnika.

VOLARIĆ (Mate) IVAN, r. 1883. g. u Vrbniku. Ubili ga Nijemci 1944. u Vrbniku

VOLARIĆ (Petar) IVAN, r. 1909. g. u Vrbniku. Stupio u NOV 16. rujna 1943. Poginuo 1944. kod Drežnice.

VOLARIĆ (Jerko) JERKO, r. 1914. g. u Vrbniku. Stupio u NOV 16. rujna 1943. Poginuo 1943. na Lošinju.

VOLARIĆ (Mate) JOSIP, r. 1910. g. u Vrbniku. Stupio u NOV 16. rujna 1943. Poginuo 1944. u Plitvičkom Leskovcu, Lika

VOLARIĆ (Petar) MATE, r. 1913. g. u Vrbniku. Kao aktivist NOP-a od 1942. bio je vodič raznim grupama krčkih mladića koji su u vrijeme talijanske okupacije ilegalno odlazili u NOB. Poginuo neposredno pred kapitulaciju Italije, 7. rujna 1943. kod mjesta Risika, vodeći gru pu mladića i djevojaka iz Punta u NOB. Naišli su na zasjedu kara binjera. Bio je na čelu kolone; ostali su se spasili.

VOLARIĆ (Josip) PETAR, r. 1925. g. u Vrbniku. Bio je politički aktivist na Krku u vrijeme njemačke okupacije. Nijemci su ga 1945. uhapsili i strijeljali u Ičićima.

VOLARIĆ (Mate) VJEKOSLAV, r. 1912. u Vrbniku. Stupio u NOV 12. rujna 1943. Poginuo kao zarobljenik u logoru kod Zemuna, 1944.

Garica

BRUSIĆ (r. Španić) ANA, r. 1914. u Garici. Poginula 19. prosinca 1944., vraćajući se iz Rijeke brodom koji je naišao na minu.

DVORNIČIĆ (Mate) FRANKA, r. 1919. g. u Garici. Poginula krajem 1943. kao bolničarka u Partizanskoj bolnici u Drežnici.

DVORNIČIĆ (Mate) MATE, r. 1920. g. u Garici. U vrijeme njemačke okupacije otoka Krka djelovao je kao ilegalni politički radnik. Nijemci su ga 1945. uhapsili i strijeljali u Ičićima.

MATIJEVIĆ (ž. Mate) MARE, r. 1895. Garica. Poginula 19. prosinca 1944. kod Belog na Cresu, vraćajući se iz Rijeke brodom koji je nai šao na minu. ŠPANJIĆ (Josip) JOSIP, r. 1913. g. u Garici. Stupio u NOV 16. rujna. 1943. Poginuo 1944.

MATANIĆ (Frane) IVAN, r. 1921. g. u selu Kampelje kod Garice. Stupio u NOV u kolovozu 1943. Poginuo 1945. u Novalji na otoku Pagu.

Risika 

BRNJAC (Ivan) JOSIP, r. 1918. g. u Risiki. Stupio u NOV 16. rujna 1943. Poginuo 1945. u Rovinju.

BRUSIĆ (Anton) ANTON, r. 1924. g. u Risiki. Stupio u NOV 16. rujna 1943. Poginuo po- četkom listopada 1943. kod Hreljina, kao borac 3. brigade 13. primorsko-goranske divizije.

BRUSIĆ (Josip) ANTON, r. 1923. g. u Risiki. Stupio u NOV 16. rujna 1943. Poginuo početkom listopada 1943. kod Hreljina, kao borac 13. primorsko-goranske divizije.

BRUSIĆ (Anton) JOSIP, r. 1923. g. u Risiki. Stupio u NOV 16. rujna 1943. Poginuo je po- četkom listopada 1943. kod Hreljina, kao borac 13. primorsko-goranske divizije.

BRUSIĆ (Mate) MATE, r. 1922. g. u Risiki. Stupio u NOV 16. rujna 1943. Poginuo 1944. na Kapeli kod Ogulina, kao borac 13. primorsko-goranske divizije. DOBRINČIĆ (Josip) JOSIP, r. 1923. g. u Risiki. Stupio u NOV 16. rujna 1943. Poginuo 1944. u Beogradu.

GRŠKOVIĆ (Ivan) JOSIP, r. 1924. g. u Risiki. Stupio u NOV 16. rujna 1943. Poginuo po- četkom listopada 1943. kod Hreljina, kao borac 13. primorsko-goranske divizije.

MARIJANIĆ (Ivan) IVAN, r. 1919. g. u Risiki. Stupio u NOV 16. rujna 1943. Poginuo 1944. u Karlovcu.

MARIJANIĆ (Nikola) NIKOLA, r. 1915. g. u Risiki. Stupio u NOV 16. rujna 1943. Poginuo u prosincu 1943. na Mošunama kraj Crikvenice, kao borac 13. primorsko-goranske divizije.

MARTINČIĆ (Anton) ANTON, r. 1910. g. u Risiki. Stupio u NOV 16. rujna 1943. Poginuo 1944. kod Jasenovca.

MARTINČIĆ (Frane) ANTON, r. 1921. g. u Risiki. Stupio u NOV 16. rujna 1943. Poginuo u listopadu 1943. kod Hreljina, kao borac 13. primorsko-goranske divizije.

MARTINČIĆ (Josip) IVAN, r. 1921. g. u Risiki. Stupio u NOV 16. rujna 1943. Poginuo 1943. u Otočcu, kao borac 13. primorsko-goranske divizije.

MARTINČIĆ (Nikola) NIKOLA, r. 1923. g. u Risiki. Stupio u NOV 16. rujna 1943. Poginuo početkom listopada 1943. kod Hreljina, kao borac 13. primorsko-goranske divizije.

RADIVOJ (Petar) PETAR, r. 1896. g. u Risiki. Nijemci su ga 1944. odveli u logor gdje je poginuo.

STAŠIĆ (Mate) MATE, r. 1920. g. u Risiki. Stupio u NOV 16. rujna 1943. Poginuo kod Podhuma u Lici u ožujku 1944., kao borac 3. brigade 13. primorsko-goranske divizije.

TRUBIĆ (Josip) JOSIP, r. 1921. g. u Risiki. Stupio u NOV 16. rujna. 1943. Poginuo početkom listopada 1943. kod Hreljina, kao borac 13. primorsko-goranske divizije.

VOLARIĆ (Mate) JOSIP, r. 1925. g. u Risiki. Stupio u NOV 16. rujna 1943. Poginuo 1943. kod Hreljina, kao borac 13. primorsko-goranske divizije.

VOLARIĆ (Frane) FRANE, r. 1913. g. u Risiki. Politički radnik, obav ješ ta jac Komande mjesta Krk. Nijemci su ga ubili 1945. u Garici.

VOLARIĆ (Mate) MATE, r. 1921. g. u Risiki. Stupio u NOV 16. rujna. 1943. Poginuo u listopadu 1943. kod Sušaka, kao borac 3. brigade 13. primorsko-goranske divizije.