POGINULI U NOR-U PODRUČJE OPĆINE OMIŠALJ-NJIVICE.

Područje Općine Omišalj

ALBANEŽE (Ivan) IVAN, r. 1921. g. u Omišlju. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Umro u bolnici u Mrkoplju početkom 1944., kao borac 3. brigade 13. primorsko-goranske divizije.

ALBANEŽE (Petar) MILJENKO, r. 1925. g. u Omišlju. Prisilno mobiliziran u domobranstvo. Kad je pokušao pobjeći, ustaše su ga uhvatili i likvidirali na nepoznatom mjestu.

ALBANEŽE (Petar) PETAR, r. 1922. g. u Omišlju. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Kao borac 2. brigade 13. primorsko-goranske divizije sudjelovao u maršu na Matić Poljani po- četkom 1944., te je uskoro nakon toga umro u partizanskoj bolnici u Drežnici.

ANIĆ (Nikola) NIKOLA, r. 1926. g. u Omišlju. U NOV je stupio neposredno prije kapitulacije Italije ljeti 1943. s grupom od devetorice omišljanskih mladića, koji su se ilegalno prebacili na kopno. Datum i mjesto pogibije nisu poznati.

ANTONČIĆ (Petar) NIKOLA, r. 1920. g. u Omišlju. Stupio u NOV ljeti 1943., neposredno pred kapitulacijom Italije u grupi od devetorice mladića iz Omišlja. Poginuo u Tuševiću kraj Brinja u Lici, 13. srpnja 1944. kao politički delegat voda u 13. primorsko-goranskoj diviziji.

FABIJANIĆ (Ivan) NIKOLA, r. 1923. g. u Omišlju. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Poginuo u listopadu 1943. kod Karlobaga, kao borac u 13. primorsko-goranskoj diviziji.

JEDERLINIĆ (Nikola) NIKOLA, r. 1920. g. u Omišlju. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Poginuo u listopadu 1943. kod Karlobaga, kao borac 2. brigade 13. primorsko-goranske divizije.

JURJEVIĆ (Anton) NIKOLA, r. 1923. g. u Njivicama. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Poginuo koncem 1943. u Maravićima kraj Drežnice.

JUSTINIĆ (Ivan) IVAN, r. 1913. g. u Omišlju. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Poginuo u listopadu 1943. kod Karlobaga.

KRALJIĆ (Nikola) IVAN, r. 1924. g. u Omišlju. Stupio u NOV 1944. Poginuo 1945.

LESICA (Ivan) ANTON, r. 1924. g. u Omišlju. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Poginuo u listopadu 1943. kod Karlobaga, kao borac 2. brigade 13. primorsko-goranske divizije.

MARČIĆ (Anton) NIKOLA, r. 1921. g. u Omišlju. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Poginuo u listopadu iste godine kod Karlobaga, kao borac 13. primorsko-goranske divizije.

MAŽIĆ (Franjo) FRANJO. r. 1920. g. u Omišlju. Poginuo 1945. na partizanskom brodu koji je pred Opatijom naišao na minu.

NIŠLER (Petar) MILAN, r. 1913. g. u Omišlju. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Poginuo 25. siječnja 1944. na Kapeli kod Ogulina, kao borac 13. primorsko-goranske divizije.

PAVAČIĆ (Anton) IVAN, r. 1925. g. u Omišlju. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Poginuo 1944.

PAVAČIĆ (Anton) KATICA, r. 1924. g. u Omišlju. Stupila u NOV pred kapitulaciju Italije krajem kolovoza 1943. Poginula krajem iste godine u Drežnici.

PETRIŠ (Nikola) PETAR, r. 1923. g. u Omišlju. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Poginuo u listopadu iste godine kod Karlobaga, kao borac 2. brigade 13. primorsko – goranske divizije.

PINDULIĆ (Nikola) IVAN, r. 1900. g. u Omišlju. Bio je oficir u domobranstvu NDH. Zbog sumnje da surađuje s NOP-om ustaše su ga uhapsili i strijeljali u Zagrebu 28. kolovoza 1944.

PINDULIĆ (Ivan) KATICA, r. 1911. g. u Omišlju. Poginula prilikom oslobađanja Omišlja, u travnju 1945.

PRPIĆ (Jure) MARIJA, r. 1914. g. u Omišlju. U vrijeme rata živjela je u Senju. Zbog suradnje s NOP-om uhapšena i odvedena u logor Jasenovac. Prilikom povlačenja 1945., ustaše su ju strijeljali.

SPAROŽIĆ (Ivan) IVAN, r. 1912. g. u Omišlju. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Poginuo u listopadu iste godine u Hreljinu, kao borac 2. brigade 13. primorsko-goranske divizije.

SUČIĆ (Nikola) NIKOLA, r. 1921. g. u Omišlju. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Poginuo u listopadu iste godine kod Karlobaga kao borac u 13. primorsko-goranskoj diviziji.

TURATO (Grga) LJUBINKO, r. 1922. g. u Omišlju. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Poginuo u listopadu iste godine kod Karlobaga, kao borac 13. primorsko-goranske divizije.

TURATO (Nikola) RAJKO, r. 1926. g. u Omišlju. Stupio u NOV pred kapitulaciju Italije ljeti 1943. u grupi od devetorice mladića iz Omišlja. Poginuo 1944. kod Bistrice.

TURATO (Nikola) ZLATKO, r. 1924. g. u Omišlju. Stupio u NOV pred kapitulaciju Italije ljeti 1943., zajedno s grupom od devetorice mladića iz Omišlja. Poginuo 18. ožujka 1944. u Bukovlju kraj Brinja u Lici, kao borac 13. primorsko-goranske divizije.

ŽUVIĆ (Nikola) MILJENKO, r. 1924. g. u Omišlju. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Umro 1944. kao zarobljenik u bolnici u Kninu.