POGINULI U NOR-U PODRUČJE OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA.

Područje Malinska-Dubašnica

BAJČIĆ (Nikola) ANTON, r. 1912. g. u selu Sabljići. Poginuo u njemačkom logoru Buchenwald 1944.

BOGOVIĆ (Petar) ANTON, r. 1907. g. u Malinskoj. Nijemci su ga uhapsili i odveli u logor Dachau, gdje je 1944. poginuo.

BOGOVIĆ (Josip) PETAR, r. 1922. g. u selu Sveti Anton. Stupio je u NOV 9. rujna 1943. U studenom 1943. zarobljen kod Liča, kao borac 4. brigade 13. primorsko-goranske divizije. Odveden u njemački logor i tamo početkom 1945. poginuo.

BOLMARČIĆ (Nikola) NIKOLA, r. 1921. g. u Malinskoj. Stupio je u NOV 1943. Poginuo 1944. u sukobu s Nijemcima u Puntu kao sekretar Kotarskog komiteta SKOJ-a za otok Krk.

CELEBRINI (Riko) NIKOLA, r. 1922. g. u Portu. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Poginuo početkom 1944. u selu Medak blizu Gospića, kao borac u Izviđačkom vodu 3. bataljona 2. brigade 35. divizije.

DRAČIĆ (Ivan) IVAN, r. 1920 g. u Bogovićima. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Poginuo u listopadu 1943. kod Crikvenice, kao borac 3. brigade 13. primorsko-goranske divizije.

DUJMOVIĆ (Petar) ANTON, r. 1919. g. u Portu. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Poginuo u prosincu 1944. u Crnoj Vlasti u Lici, kao borac 2. bataljona 2 brigade 35. divizije.

FILIPIĆ (Anton) ANTON, r. 1921. g. u Milovčićima. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Zarobljen u ljeto 1944. kao borac 2. brigade 35. divizije; odveden u njemački logor i tamo poginuo.

HUDOROVIĆ (Zore) IVICA, r. 1928. g. Nijemci su ga 1944. ubili na putu za Sveti Vid.

KARABAIĆ (Anton) ANTON, r. 1909. g. u Malinskoj. Stupio NOV 9. rujna 1943. Poginuo krajem 1943, kao borac 13. primorsko-goranske divizije.

KAUZLARIĆ (Stanko) SLAVKO, r. 1905. g u Malinskoj. Poginuo 1945. u logoru Dachau.

KIRINČIĆ (Josip) JOSIP, r. 1911. g. u Gabonjinu. Nijemci su ga uhapsili i odveli u logor, gdje je 1944. poginuo

KRALJIĆ (Josip) ANTON, r. 1922. g. u selu Sveti Anton. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Poginuo u srpnju 1944. kod Široke Kule u Lici, kao borac 2. bataljona 2. brigade 35. divizije.

KRALJIĆ (Frane) ČEDOMIR, r. 1926. u selu Bogovići. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Poginuo u siječnju 1945. u mjestu Medak kraj Gospića, kao borac 13. primorsko-goranske divizije.

KRALJIĆ (Mihovil) MIRKO, r. 1915. g. u selu Bogovići. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Poginuo kod Drežnice krajem 1943.

KRALJIĆ (Petar) PETAR, Brekić, r. 1923. g. u selu Sveti Anton. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Poginuo 1944. kod Perušića u Lici, kao borac 2. bataljona 2. brigade 35. divizije.

KREMENIĆ (Jure) MATE, r. 1903. g. u selu Kremenići, Poginuo 1944. u njemačkom logoru Dachau.

LESICA (udova JOSIPA) MARE, r. 1911. g u Gabonjinu. Nijemci su je ubili u svibnju 1944. prilikom jedne racije u Sv. Vidu Miholjice. Bila je samohrana majka s dvoje djece. Nađena je gola u jednom šumarku nedaleko od svoje kuće, gdje su je Nijemci silovali. Doktor Pančić iz Malinske utvrdio je da je umrla od pretjeranog silovanja i gušenja.

LINARDIĆ (Ivan) IVAN, r. 1911. g. u selu Milčetići. Stupio u NOV 9. ruj na 1943. Poginuo u Beogradu 1944.

LJUTIĆ (Anton) MARE, r. 1868. g. u selu Milovčići. Poginula 1944. u Mi lov či ćima.

LJUTIĆ (Ivan) MARE, r. 1899. g. u selu Ljutići. Nijemci su je odveli u logor Auschwitz, gdje je poginula 1945.

MILČETIĆ (Jure) PAVAO, r. 1869. g. u selu Zidarići. Nijemci su ga ubili 1944. u Zi da ri- ćima.

MILČETIĆ (Pavle) PETAR, r. 1921. g. u selu Milčetići. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Poginuo 1945.

MILOVČIĆ (Pavle) ANTON, r. 1909. g. u selu Oštrobradić. Nijemci su ga odveli u logor u Dachau, gdje je 1945. i poginuo. RADIĆ (Ivan) IVAN, Nino, r. 1907. g. u Malinskoj. Poginuo 1944. prilikom bombardiranja Šibenika.

RADIĆ (Mirko) MIRKO, r. 1920. g. u selu Bogovići. Smrznuo se na po ložaju kod Vrbovskog koncem studenoga 1943. Pokopan je u šumi kod Ravne Gore, na mjestu gdje je umro, kao borac 13. primorsko-goranske divizije.

SORMILIĆ (Petar) FRANJO, r. 1921. g. u selu Sabljići. Stupio u NOV 9. rujna 1943. g. Poginuo u ljeto 1944. kod Široke Kule u Lici, kao borac 2. bataljona 2. brigade 35. divizije.

SPICIJARIĆ (Anton) JOSIP, r. 1919. g. u Svetom Vidu Miholjice. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Poginuo u rujnu 1944. kod Brinja, kao borac 13. primorsko-goranske divizije.

STRILČIĆ (Ivan) JOSIP, r. 1923. g. u selu Milovčići. Nijemci su ga odveli u logor Buchenwald gdje je 1944. i poginuo.

ŠEGULJA (r. Hržić) MARICA, r. 1923. u selu Barušić. Poginula 1944. prilikom bombardiranja Karlovca.

ŠEGULJA (Ivan) KATICA, r. 1943. g. u selu Barušić. Poginula 1944., zajedno s majkom, prilikom bombardiranja Karlovca.

ŠKARPA (Ivan) ANTON, r. 1921. g. u Malinskoj. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Poginuo 1945.

TURČIĆ (Ivan) DINKO, r. 1918. g. u selu Zidarići. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Poginuo 1943. u Brodu na Kupi, kao borac 13. primorsko-goranske divizije.

TURČIĆ (Petar) MATE, r. 1915. g. u selu Zidarići. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Poginuo u listopadu 1943. kod Karlobaga, kao borac 13. primorsko-goranske divizije.

TURČIĆ (Ivan) PETAR, r. 1906. g. u selu Zidarići. Plovio je na tr go vač kom bro du pod zastavom SAD. Poginuo je 11. travnja 1943. prilikom torpediranja broda kod Sydneya u Australiji.

TURČIĆ (Petar) PETAR, r. 1919. g. u selu Zidarići. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Poginuo na Visu 1944.

VESELINOVIĆ (Božo) VLADO, r. 1921. g. u Malinskoj. Poginuo 1944. za vrijeme bombardiranja u Beogradu.

ŽGOMBIĆ (Mate) MATE, r. 1920. g. u selu Milčetići. Stupio u NOV 9. rujna. 1943. Poginuo krajem 1943., kao borac 13. primorsko-goranske divizije.

ŽGOMBIĆ (Pavle) PAVE, r. 1923. g. u selu Oštrobradić. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Poginuo početkom 1944. kod Ramljana u Lici, kao borac 2. brigade 35. divizije.

ŽIC (Anton) FRANJO, r. 1903. g. u Malinskoj. Poginuo 1945. u njemačkom logoru Dachau. ŽIC (Ivan) PAVAO, r. 1912. g. u Malinskoj. Poginuo 1945. u njemačkom logoru Dachau.

ŽUPAN (Josip) BRANKO, r. 1926. u Malinskoj. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Poginuo 1944. na Mohačkom polju.