POGINULI BORCI NOR-a ŠOTOVENTO

BAJČIĆI

GALOVIĆ (Mate) IVAN, r. 1914. g. u Bajčićima. Uhapsili su ga Nijemaci, a poginuo je u Münchenu 1944.

JURAS (Mate) MATE Kovač, r. 1910. g. u Bajčićima. Stupio u NOV 9. rujna. 1943. Poginuo 1944. u Gorskom kotaru kod Mrkoplja.

JURAS (Nikola) NIKOLA, r. 1922. g. u Bajčićima. Stupio u NOV 9. rujna. 1943. Poginuo 1944. kod Gornje Dubrave.

MRAKOVČIĆ (Mate) MATE, r. 1914. g. u Bajčićima. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Poginuo 1944. kod Petrinje.

NENADIĆ (Nikola) IVAN-ŠABALJA, r. 1927. g. Uhapšen, poginuo u njemačkom logoru 1944.

PRENDIVOJ (Mihovil) ANTON, r. 1919. g. u Bajčićima. Odveden u logor u Nürnbergu gdje je 1945. i poginuo.

PRENDIVOJ (Mihovil) MATE, r. 1927. g. u Bajčićima. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Zarobljen od ustaša kod Ramljana u Lici, kao borac 3. bataljona 4. brigade 13. primorsko-goranske divizije, odveden u Zagreb i tamo pogubljen.

PRENDIVOJ (Josip) PETAR, r. 1922. g. u Bajčićima. Stupio u NOV 9. rujna. 1943. Poginuo 1944. kod Ogulina.

SPICIJARIĆ (Ivan) IVAN, r. 1925. g. u Bajčićima. Stupio u NOV 9. rujna. 1943. Poginuo 1944. kod Petrinje.

SPICIJARIĆ (Ivan) MATE, r. 1922. g. u Bajčićima. Stupio u NOV 9. rujna. 1943. Poginuo u travnju 1944. kod Crikvenice, kao borac 13. primorsko-goranske divizije.

NENADIĆI

BAJČIĆ (Nikola) JURE, r. 1910. g. u Nenadićima. Poginuo u njemačkom logoru u Münchenu 1944.

BAJČIĆ (Mate) MATE, r. 1922. g. u Nenadićima. Stupio u NOV 9. rujna. 1943. Poginuo 1943. kod Drežnica, kao borac 4. brigade 13. primorsko-goranske divizije.

BAJČIĆ (Pavle) MATE, Kalčić, r. 1914. g. Poginuo u njemačkom logoru u Münchenu 1945.

BROZIĆ (Mate) MATE, r. 1913. g. Poginuo u njemačkom logoru Buchenwald 1944. BRUSIĆ (Mate) PETAR, r. 1925. g. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Poginuo 1944. u Lici, kao borac 13. primorsko-goranske-divizije.

DRAČIĆ (Karlo) KARLO, r. 1920. g. Poginuo u njemačkom logoru u Münchenu 1945.

GALOVIĆ (Mate) IVAN, r. 1914. g. u selu Nenadići. Uhapšen od Nijemaca, te je poginuo u Münchenu 1944.

KOSIĆ (Andre) PETAR, r. 1915. g. Poginuo u njemačkom logoru u Münchenu 1945.

NENADIĆ (Petar) FRANE, r. 1907. g. Odveden od Nijemaca i poginuo u Münchenu 1945.

POLJICA

BRUSIĆ (Ludovik) ANTON, r. 1908. g. Poginuo u njemačkom logoru u Münchenu 1945.

FRANOLIĆ (Petar) JOSIP, Krajančić, r. 1924. g. u Poljicama. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Poginuo 1943. na Lošinju.

MAGAŠIĆ (Mate) KUZMA, Bašćan, r. 1905. g. Poginuo 1944. u njemačkom logoru u Münchenu

MILOHNIĆ (Josip) IVAN, r. 1924. g. u Poljicama. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Poginuo na Lošinju 1943.

MILOHNIĆ (Nikola) KUZMA, r. 1927. g. u Poljicama. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Poginuo 1943. na Lošinju.

MILOHNIĆ (Nikola) NIKOLA, r. 1922. g. u selu Poljicama. Stupio NOV 9. rujna 1943. Poginuo koncem 1943. g. u blizini Korenice u Lici, kao borac 4. brigade 13. primorsko-goranske divizije.

NENADIĆ (Petar) FRANE, Princip, r. 1907. g. Poginuo 1945. u njemačkom logoru u Münchenu.

NENADIĆ (Ivan) KUZMA, r. 1925. g. Nijemci su ga uhapsili u svibnju 1944. kao sekretara grupe SKOJ-a za područje Poljica, te je iste godine poginuo u njemačkom logoru u Münchenu

PRENDIVOJ (Nikola) NIKOLA, Prelac, r. 1920. g. u Poljicama. Stupio u NOV 9. rujna. 1943. g. Poginuo kod Hreljina 1943. kao borac 3. brigade 13. primorsko-goranske divizije.

ŽGALJIĆI

PRENDIVOJ (Ivan) IVAN, r. 1923. g. u Žgaljićima. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Poginuo 1944.

PURIĆ (Ivan) JOSIP, r. 1922. g. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Poginuo 1944. u Gorskom Kotaru.

SKRPČIĆI – PINEZIĆI

MRAKOVČIĆ (Josip) ANTON, r. 1922. g. u selu Skrpčići. Bio je član mjesnog NOO-a i kurir Kotarskog komiteta KPH otoka Krka. Pošto su sa otoka Cresa upućivani dogovoreni signali svjetlom, koji su značili “veliku opasnost” upućen je od komandira straže u Torkulu da zajednos Matom Pinezićem, čamcem pođe u izviđanje. U selu Merag na Cresu pali su u njemačku zasjedu. Nijemci su ih obojicu odmah na tom mjestu strijeljali 13. studenog 1943.

MRŠIĆ (Ivan) JOSIP, Toljan, r. 1924. g. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Umro 1945. od posljedica rata.

MRŠIĆ (Ivan) PETAR, Toljan, r. 1924. g. Stupio u NOV 9. rujna. 1943. Poginuo u travnju 1944. u Jezeranama kraj Brinja, kao borac 13. primorsko-goranske divizije.

PINEZIĆ (Ivan) MATE, r. 1913. g. u selu Pinezići. Poginuo kao kurir Kotarskog komiteta Krk. Pao je u ruke Nijemcima, zajedno sa svojim sumještaninom Antonom Mrakovčićem . Obojica su strijeljani kod sela Merag na Cresu 13. studenog 1943.

VASILIĆ (Vilim) FRANJO, r. 1922. g. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Poginuo 1944. u Ogulinu, kao borac 13. primorsko-goranske divizije. Linardići

JURASIĆ (Petar) IVAN, r. 1923. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Poginuo 1943. na Lošinju.

LINARDIĆ (Ivan) FRANE, Mićel, r. 1908. g. Poginuo u njemačkom logoru 1944.

LINARDIĆ (Jura) JOSIP, Jerin, r. 1926. g. Poginuo u njemačkom logoru 1945.

LINARDIĆ (Josip) IVAN, r. 1922. g. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Poginuo na Lošinju 1943.

ŽGALJIĆ (Jure) ANTON, Kuzmić, r. 1898. g. Poginuo u njemačkom logoru 1945

ŽGALJIĆ (Mate) JOSIP, r. 1921. g. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Poginuo 1945. u Puli.

ŽGALJIĆ (Filip) MATE, r. 1920. g. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Poginuo 1943. kod Mrkoplja u Gorskom kotaru.

MILOHNIĆI

KRALJIĆ (Andre) ANDRE, r. 1923. g. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Umro u Ljubljani 1945.

BRZAC

MILOHNIĆ (Josip) IVAN, r. 1925. g. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Poginuo na Lošinju 1943.

RUŠIN (Frane) JOSIP, r. 1922. g. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Poginuo na Kuku kraj Udbine 18. veljače 1945., kao borac 13. primorsko-goranske divizije.

RUŠIN (Mate) JOSIP, Dubašljančić, r. 1923. g. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Poginuo na Lošinju 1943.

SKOČIGORIĆ (Ivan) IVAN, r. 1926. g. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Zarobljen i odveden u njemački logor, gdje je 1945. poginuo.

SKOČIGORIĆ (Ivan) TUGOMIL, r. 1924. g. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Zarobljen i odveden u Njemačku, gdje je 1944. poginuo.

ZEC (Anton) ANTON, r. 1920. g. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Poginuo u siječnju 1944. na Trovrhu kraj Perušića, kao borac 13. primorsko-goranske divizije.

ZEC (Anton) IVAN, Toninov, r. 1921. g. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Zarobljen i odveden u Njemačku, gdje je 1945. poginuo.

ZEC (Mate) MARIJAN, Matacotin, r. 1924. g. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Zarobljen i odveden u Njemačku, gdje je 1944. poginuo.

ZEC (Frane) ANTON, Matacotin, r. 1915. g. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Poginuo kod Crikvenice u studenom 1943., kao borac 13. primor sko -go ranske divizije.

BRUSIĆI-KAPOVCI

BAJČIĆ (Jure) IVAN, Ursin, r. 1910. g. Odveden u logor u Njemačku, gdje je 1945. poginuo

BAJČIĆ (Anton) ANTON, r. 1921. g. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Poginuo u Drežnici u studenom 1943., kao borac 13. primorsko-goranske divizije

BRUSIĆ (Nikola) JURE, Loparan, r. 1897. g. Odveden je u njemački logor i tamo 1945. poginuo.

BRUSIĆ (Mate) PETAR, r. 1925. g. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Poginuo 1945. u Lici.

BRUSIĆ (Mihovil) PETAR, Matić, r. 1921. g. Odveden u njemački logor Dachau i tamo poginuo 1945.

FRANOLIĆ (Josip) MATE, rođen u selu Brusići. Stupio u NOV 1. studenoga 1943. Poginuo u prosincu 1943. kod Vrhovina u Lici, kao borac 2. brigade 8. kordunaške divizije.

LINARDIĆ (Stjepan) DINKO, r. 1926. g. Odveden u njemački logor i 1945. poginuo u Nürnbergu.

MRAKOVČIĆ (Jure) IVAN, r. 1907. g. Odveden u njemački logor, gdje je 1945. poginuo.