POGINULI U NOR-U SA PODRUČJA OPĆINE DOBRINJ

D O B R I N J 

BARBALIĆ (IVANA) PAVAO, r. 1918. g. u Dobrinju.. Stupio u NOV 9. 09- 1943. g. Poginuo koncem 1943. g. kod Bribira. 

BARBALIĆ (JOSIPA) ANTON, r. 1915. g. u Dobrinju. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo u Gorskom Kotaru 1944. g.

BRUSIĆ (IVANA) IVAN, r. 1927. g. u Dobrinju. Nijemci su ga uhapsili i pred zvonikom crkve u Dobrinju, koji je prethodno miniran, strijeljali 1944. godine.

CRNČIĆ (IVANA) IVAN, r. 1908. u Dobrinju.. Nijemci su ga 1944. odveli u logor Dachau, i tamo je iste godine poginuo.

FUGOŠIĆ (ANTONA) VINKO, r. 1912. g. u Dobrinju.. Stupio u NOV prije kapitulacije Italije, u kolovozu 1943. g. Poginuo 1944. g. u Drežnici. . MALEŠIĆ (IVANA) MARIJO, r. 1925. g. u Dobrinju. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo 1944. g. u Lici.

MANZONI (NIKOLE) NIKOLA, r. 1912. g. u Dobrinju. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo koncem 1943. g. u Otočcu, Lika.

MAVROVIĆ (JERKA) DINKO, r. 1928. g. u Dobrinju. Stupio u NOV u kolovozu 1943. g. Poginuo 1944. g. u Lici.

SUČIĆ (MATA) MATE, r. 1922. g. u Dobrinju. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo u Krbavici, Lika 1943. g.

ŠAMANIĆ (IVANA) LJUBO, r. 1921. g. u Dobrinju.. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo 1943. g. na Lošinju.

VARIOLA (MATA) ANTON, r. 1874. g. u Dobrinju. Nijemci su ga 1944. g. uhapsili i pred zvonikom dobrinjske crkve, koji je prethodno miniran, strijeljali.

VARIOLA (MATA) JOSIP, r. 1883. g. u Dobrinju. Njemci su ga 1944. g uhapsili i strijeljali pred zvonikom dobrinjske crkve, koji je neposredno prije toga miniran.

Č I Ž I Ć I

CRNČIĆ (PETRA) FABIJAN, 1924. g. u selu Čižići. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo 1944. g. u blizini Gospića, Lika.

CRNČIĆ (PETRA) MARIJAN, r. 1926. g. u selu Čižići. Stupio u NOV 1944. g. Umro u bolnici 1945. g.

CRNČIĆ (PETRA) VINKO, r. 1922. g. u selu Čižići. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo 1944. g. u blizini Gospića.

GRŽETIĆ (VIKTORA) NIKOLA, r. 1922. g. u selu Čižići. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo 1944. g. na Grobničkom Polju

G A B O N J I N

DRPIĆ (ANTONA) JOSIP, r. 1922. g. u selu Gabonjn. Stupio u NOV 10. 10. 1943. g. Poginuo je u siječnju 1944. g. kod Perušića kao borac 35. divizije .

DRPIĆ (ANTONA) JOSIP, r. 1919. g. u selu Gabonjin. Stupio u NOV 1942. g. Poginuo koncem svibnja 1944. g. kod Drežnice kao borac 13. Primorsko – Goranske divizije.

GRDINIĆ (NIKOLE) JOSIP, r. 1921. g. u selu Gabonjin. Stupio u NOV 1. 08. 1943. g. Poginuo u studenom 1944. g. kod Ogulina kao borac 13. Primorsko – Goranske divizije.

JUSTINIĆ (IVANA) JOSIP, r. 1920. g. u selu Gabonjin. Stupio u NOV 10. 10. 1943. g. Poginuo 27. 10. 1943. g. kod Ogulina kao borac 13. Primorsko – Goranske divizije.

JUSTINIĆ (JURA) IVAN, r. 1878. g. u selu Gabonjin. Politički je ilegalno djelovao od 1941. g. Nijemci su ga uhapsili 10. 01. 1944. g. Poginuo je u travnju 1944. g. u njemačkom logoru Dachau.

KIRINČIĆ JOSIP, r. 1915. g. u selu Gabonjin. Nijemci su ga 1944. g. odveli u logor iz kojeg se nikad više nije vratio.

MIHAJIĆ (JURA) IVAN, r. 1875. g. u selu Gabonjin. Uhapšen od Nijemaca u prosincu 1943. g., odveden u njemačku i tamo poginuo.

MIHAJIĆ (IVANA) JOSIP, r. 1902. g. u selu Gabonjin. Bio je član KPJ od 1942. g. i blagajnik Kotarskog Narodnooslobodilačkog odbora za otok Krk. Nijemci su ga uhapsili 10. 01. 1944. g. Poginuo je nepoznatog datuma u njemačkom logoru Dachau. 

PLIŠIĆ (ANTONA) JOSIP, r. 1922. g. u selu Gabonjin. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo u svibnju 1944. g. kod Gospića kao borac 35 divizije.

RADIVOJ (ANTONA) IVAN, r. 1917. g. u selu Gabonjin. Aktivno je djelovao na otoku Krku kao ilegalni kurir od početka rata. Nijemci su ga uhapsili 1944. g. Likvidiran je u Trstu nepoznatog datuma. 

RADIVOJ (IVANA) IVAN, Miščić, r. 1909. g. u selu Gabonjin. Ilegalno je radio kao aktivist NOP-a od 1941. g. U NOV je stupio u maju 1942- g., te je bio jedan od prvih krčkih partizana. Nijemci su ga zarobili i strijeljali pred vlastitom kućom, pred ženom i djecom u Gabonjinu, kada je po nekom zadatku došao na Krk 10. januara 1944. g. 

RADIVOJ (IVANA) JOSIP, r. 1920. g. u selu Gabonjin. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo u Sloveniji 1945. g.

G O S T I N J A C

CRVIĆ (JOSIPA( VINKO, r. 1921. g. u selu Gostinjac. Stupio u NOV u rujnu 1943. g. Nijemci su ga zarobili kod Mrkoplja u prvoj polovici 1944. g., i pogubili nepoznatog datuma.

GRŽETIĆ (ANTONA) ANTON, r. 1923. g. u selu Gostinjac. Kao aktivistu Narodnooslobodilačkog pokreta Talijani su ga 1942.. g. uhapsili u Sušaku. Završio je u njemačkom logoru Nurnberg, gdje je poginuo 1945. g. .

JAKOMINIĆ (ANTONA) VINKO, r. 1923. g. u selu Gostinjac. Stupio NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo 1944. g. u Bribiru.

MALEŠIĆ (MATA) ANTON, r. 1870. g. u Gostinjcu. Nijemci su ga ubili 1945. g. kod kuće u Gostinjcu.

RADIVOJ (IVANA) VINKO, r. 1919. g. u selu Gostinjac. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo 1943. g. kod Drežnice.

TABAKO (JOSIPA) NIKOLA, r. 1920. g. u selu Gostinjac. Nijemci su ga uhapsili 1944. g. i odveli u Njemačku gdje je poginuo.

H L A P A

CRNČIĆ (FRANA) ANTON, r. 1928. g. u selu Hlape. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo kod Drežnice 1944. g.

K L A N I C E

CRNČIĆ (NIKOLE) ANTON, r. 1914. g. u selu Klanica. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo 1945. g.

FANUKO (LOVRE) ANTON, r. 1918. g. u selu Klanica. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo 1943. g. na Lošinju.

FANUKO (TOME) ANTON, r. 1926. g. u selu Klanica. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo 1943. g. kod Gospića.

FANUKO ( ANTONA ) JOSIP, r. 1919. g. u selu Klanica. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo 1943. g. kod Gospića.

FANUKO (ANTONA) NIKOLA, r. 1913. g. u selu Klanica. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo 1943. g. na Lošinju.

K R A S

BAŽADONA (NIKOLE) IVAN, r. 1925. g. u selu Kras. Stupio u NOV u kolovozu. 1943. g. Poginuo kao borac nepoznatog datuma.

BRNABIĆ (FRANA) IVAN, r. 1925. g. u selu Kras. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo 1945. g. kod Maribora.

DUDA (FRANJE) IVAN, r. 1924. g. u selu Kras. Stupio u NOV u veljači 1943. g. Bio je član SKOJ-a i politički delegat. Poginuo je u listopadu 1944. g. na Bjelaju.

GRŽETIĆ (IVANA) VINKO, r. 1906. g. u selu Kras.. Nijemci su ga uhapsili 1945. g. i strijeljali u Ičićima.

JUSTIĆ (IVANA) ANTON, r. 1925. g. u selu Kras. Stupio u NOV 3. 11. 1943. g. Poginuo krajem siječnja 1944. g.

JUSTINIĆ (JURA) ANTON, r. 1920. g. u selu Kras. Stupio u NOV 1943. g. Poginuo kod Ogulina krajem 1943. g.

JUSTINIĆ VINKO, r. 1915. g. u Krasu. Nijemci su ga uhvatili na putu prema Krku, i odveli u Otočac, gdje je umro u bolnici od tifusa.

KIRINČIĆ (ANTONA) ANTON, r. 1912. g. u Krasu. Uhapšen od Nijemaca, te je umro u bolnici Zemunik kod Zadra.

KIRINČIĆ (JURA) JOSIP, r. 1905. g. u Krasu. Nijemci su ga uhapsili i strijeljali u Garici 1945. g.

MAVROVIĆ (JERKA) VINKO, r. 1928. g. u selu Kras. Stupio u NOV u kolovozu 1943. g. Poginuo krajem 1943. g. kod Senja.

PEROVIĆ (IVANA) JOSIP, r. 1912. g. u selu Kras. Stupio u NOV 15. 09. 1943. g. Poginuo kao borac 26. divizije krajem lipnja 1944. g.. na Braču.

RENČIĆ (NIKOLE) IVAN, kovač, r. 1910. g. u Krasu. Stupio u NOV u maju. 1942. g. Nakon ranjavanja umro je u bolnici Drežnica 1943. g. u činu vodnika.

STRČIĆ (PETRA) ANTON, r. 1909. g. u selu Kras. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo je 1944. g. kod Senja.

P O L J E

CRNČIĆ (FRANA) FRANJO, r. 1917. g. u Polju. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo 1945. g. na otoku Pagu.

CRNČIĆ (FRANA) IVAN, r. 1920. g. u Polju. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo 1944. g. kod Begova Razdolja.

CRNČIĆ (IVANA) IVAN, r. 1922. g. u Polju.. Nijemci su ga uhapsili i strijeljali 1944. g. u Rijeci.

CRNČIĆ (PAVA) IVAN, r. 1910. g. u Polju. Nijemci su ga uhapsili i ožujku 1945. g. i strijeljali u Opatiji.

DRPIĆ (JOSIPA) JOSIP, r. 1925. g. u Polju.. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo 1945. g. kod Perušića.

DUNATO (FRANJE) ANTON, r. 1921. g. u Polju. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo polovinom svibnja 1944. g. kod Perušića, Lika kao borac 3. brigade 13. Primorsko – Goranske divizije.

FERETIĆ (ANTONA) MARIJO, r. 1922. g. u selu Polje. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo u borbi s ustašama u studenom 1943. g u Gorskom Kotaru. kao borac 3. brigade 13. Primorsko – Goranske divizije.

GRŠKOVIĆ IVAN, r. 1913. g. Nijemci su ga 1944. g. odveli u logor gdje je obolio od TBC-a , od čega je umro neposredno nakon povratka kući.

GRŽETIĆ (ANTONA) IVAN, r. 1924. g. u Polju. Stupio u NOV listopada 1943. g. Poginuo je početkom svibnja 1945. g. kod Pule. kao borac 3.. Pomorskog obalnog sektora.

JAKOMINIĆ (ANTONA) ANTON, r. 1908. g. u Polju. Stupio u NOV 1942. g. Poginuo je 1944. g. na otoku Krku kao borac Borbene grupe.

JUSTINIĆ (IVANA) NIKOLA, r. 1927. g. u Polju. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo kod Stubice 1945. g.

KIRINČIĆ (NIKOLE) NIKOLA, r. 1919. g. u Polju. Stupio u NOV u kolovozu 1943. g. Kao borac 13. Primorsko – Goranske divizije zarobljen je od Nijemaca početkom siječnja 1945. g. i odveden u Zagreb, gdje je poginuo krajem ožujka 1945. g.

LONČARIĆ (JOSIPA) ANTON, r. 1920. g. Poginuo je kao kapetan na partizanskom borbenom čamcu kod Visa 1944. godine.

MALATESTINIĆ (ANTONA) NIKOLA, r. 1921. g. u Polju. Stupio je u NOV u kolovozu 1943. g. Poginuo je u drugoj polovini travnja 1944. g. na položaju Kapela kao borac 1. brigade 13. Primorsko – Goranske divizije.

MAVROVIĆ (IVANA) IVAN, r. 1922. g. u Polju. Stupio je u NOV u kolovozu 1943. g. Kao borca 13. Primorsko – Goranske divizije ustaše su ga ubili prilikom napada na partizansku bolnicu u rujnu 1943. g. .

MIHAJIĆ (ANTONA) IVAN, r 1920. g. u Polju. Stupio je u NOV septembra 1943. g. U 13. Primorsko – Goranskoj diviziji imao je čin vodnika kad je sredinom studenog 1944. g. poginuo kod Gerova. .

PAVAČIĆ (ANTONA) IVAN, r. 1909. g. Nijemci su ga uhapsili 1944.g. Pogi- nuo je prilikom bombardiranja Rijeke.

PAVAČIĆ (IVANA) ANTON, r. 1915. g. u Polju. Nijemci su ga uhapsili 1945. g. i strijeljali u Ičićima.

PAVAČIĆ (PETRA) JOSIP, r. 1924.. g. u Polju. Stupio je u NOV 12. 09. 1943. g. Poginuo je 9. 12. 1943. g. kod Mrkoplja kao borac u 13. Primorsko – Goranskoj diviziji.

PAVAČIĆ (ANTONA) NIKOLA, r. 1913. g. u Polju. Stupio u NOV 1943. g. Poginuo 1944. g. kod Mošuna kao borac u 13. Primorsko- Goranskoj diviziji. .

RADIVOJ (MATA) ANTON, r. 1914. g. u Polju. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo 1944. g. kod Škalića.

RADIVOJ (IVANA) JOSIP, r. 1917. g. u Polju. Stupio u NOV u kolovozu 1943. g. Poginuo je 13. 10. 1944. g. kao komandir čete u 1. brigadi 13. Primorsko – Goranske divizije.

RADIVOJ VINKO, r. 1921. g. U partizanima se je razbolio od TBC pluća. Vraćen je kući, te je umro prije završetka rata.

ŠAMANIĆ (JOSIPA) VIKTOR, r. 1920. g. u Polju. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo 1944. g.

ŽIC (MATA) PETAR, r. 1922. g. u Polju. Stupio u NOV 12. 09. 1943. g. Poginuo koncem 1943. g. kod Drežnice kao borac u 13. Primorsko – Goranskoj diviziji.

Š I L O

CAR (GAŠPARA) MILAN, r. 1923. g. u Šilu. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo 1944. g. kod Drežnice.

FRANOLIĆ (ANTONA) ANTON r. 1922. g. u Šilu. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo 1944. g. kod Papuka.

FRANOLIĆ (ANTONA) IVAN, r. 1924. g. u Šilu. Stupio u NOV 1942. g.. Poginuo 1944. g.

S O L I N E 

JAKOMINIĆ (FRANA) IVAN. r. g. u selu Soline. U studenom 1944. g. ubijen kod svoje kuće u selu Soline.

MIHALIĆ (CVETKA) NIKOLA, r. 1924. g. u selu Soline. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo u svibnju 1944. g. kod Babinog Potoka u Lici kao borac 3. brigade 13. Primorsko – Goranske divizije.

PLIŠIĆ (IVANA) ANTON, r. 1922. g. u selu Soline. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo 1944. g. SVETI IVAN DOBRINJSKI.

BRNIĆ (FRANA) FRANE, r. 1924. g. u selu Sv. Ivan Dobrinjski. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo krajem 1943. g. kod Drežnice.

MIHELAC (IVANA) ANTON, r. 19o8. g. u selu Sv. Ivan Dobrinjski. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo 1944. g.

ŠAMANIĆ (ANTONA) JOSIP, r. 1924. g. u selu Sv. Ivan Dobrinjski. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo 1945. g. kod Senja.

SVETI VID DOBRINJSKI

KIRINČIĆ (NIKOLE) NIKOLA, r. 1921. g. u selu Sv. Vid Dobrnjski. Stupio NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo krajem 1943. g. kod Mrkoplja.

MIHAIĆ (JOSIPA) VINKO, r. 1923. g. u selu Sv. Vid Dobrinjski. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo na Krasu u Istri 1944. g.

TABAKO (ANTONA) JOSIP, r. 1921. g. u selu Sv. Vid Dobrinjski. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo na Lošinju 1943. g.

S U Ž A N

ŽUPAN (JOSIPA) IVAN, r. 1923. g. u selu Sužanj. Stupio u NOV 9. o9. 1943. g. Poginuo 1943. g. na Lošinju.

R A S O P A S N O

JUSTINIĆ (IVANA) IVAN, r. 1921. g. u selu Rasopasno. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo 1945. g. kod Sv. Petra.

KIRINČIĆ (IVANA) RIKO, r. 1887. g. u Rasopasnu. Poginuo je u logoru Dachau 1944. g. . PURIĆ (JOSIPA) KATE, r. 1888. g. u selu Rasopasno. U studenom 1944. g. Nijemci su je ubili u Malinskoj.

K L I M N O

JURIĆ (SVETOZARA) IVAN, r. 1907. g. u Klimnu. U studenom 1944. g. Nijemci su ga ubili kod kuće u Klimnu.

T R I B U L J E

 FANUKO (IVANA) IVAN, r. 1919. g. u selu Tribuje. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo 1943. g. na Lošinju.

FANUKO (FRANA) MIRKO, r. 1912. g. u selu Tribuje. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo 1943. g. na Lošinju.

GRŽETIĆ (JURA) ANTON, r. 1917. g. u selu Tribuje. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo 1944. g. kod Senja.

ŠKRABONJA (FRANA) JOSIP, r. 1922. g. u selu Tribuje. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo 1943. g. u selu Krasno na Velebitu kod Senja.

Ž U P A N J E 

CRNČIĆ (STJEPANA) JOSIP, r. 1926. g. u Županji. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo 1945. g. na brodu ratne mornarice koji je miniran.

KIRINČIĆ (ANTONA) IVAN, r. 1922. g. u Županji. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Umro 1945. g. kao ranjenik u bolnici.

TABAKO (ANTONA) ANTON, r. 1925. g. u Županji. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo 1944. g. kod Plaškog.