POGINULI U NOR-U SA PODRUČJA OPĆINE BAŠKA.

B A Š K A

BARBALIĆ (BARA) ANĐELO, r. 1920. g. u Baški. Stupio u NOV u Beogradu. Poginuo je kod Titovog Užica u Srbiji.

BARBALIĆ (FRANA) DINKO, r. 1926. g. u Baški. Stupio je u NOV 9.09.1943. g. Poginuo u listopadu 1943. g između Brinja i Drežnice kao borac 2. brigade 13. Primorsko – Goranske divizije.

BARBALIĆ (ANTONA) ANICA, r. 1884. g. u Baški. Poginula prilikom bombardiranja Baške 12.03.1945. g.

BARBALIĆ (FRANA) MARIJAN, r. 1921. g. u Baški. Stupio u NOV 9.09.1943. g. Poginuo u listopadu 1943. g. kod Hreljina kao borac 2. brigade 13. Primorsko – Goranske divizije.

BARBALIĆ (ANTONA) PETAR, r. 1907. g. u Baški. Nijemci su ga uhapsili u siječnju 1944. g. Umro je u logoru Heslbrom prosinca 1944. g

BARBALIĆ (FRANA) VINKO, r. 1925. g. u Staroj Baški, s prebivalištem u Baški. Uhapšen od Njemaca u svibnju 1944.. g. Poginuo krajem 1944. g. na brodu na Baltiku prilikom bombardiranja.

BONEFAČIĆ (IVANA) MARIJAN, r. 1914. g. u Baški. Stupio u NOV 12.09.1943. g. Poginuo u prosincu 1943. g. kod Zlobina kao borac 2. brigade 13 Primorsko – Goranske divizije.

ČUBRANIĆ (FRANA) DRAGUTIN, r. 1925. g. u Baški. Stupio u NOV 12.09.1943. g. Zarobljen kao borac 2. brigade 13. divizije u veljači 1945. g. Umro u travnju 1945. g. u logoru Gornje Vrapče.

ČUBRANIĆ (FRANA) FRANJO – Klement, r. 1902. g. u Baški. Zbog suradnje s Narodnooslobodilačkim pokretom Nijemci su ga uhapsili. Umro je u njemačkom logoru u svibnju 1945. g.

DORČIĆ (NIKOLE) VINKO, r. 1907. g. u Baški. Stupio u NOV u srpnju 1944. g. Poginuo u travnju 1945. g. kao borac u sastavu Flotile SSSR kod Bratislave.

DORČIĆ (MARIJANA) IVAN, r. 1924. g. u Baški. Poginuo u polovinom lipnja 1943.g. u Sremskoj Mitrovici.

DORČIĆ (MARIJANA) MARIJAN, r. 1911. g u Baški. Ubio ga njemački stražar za vrijeme ribarenja u čamcu na moru u Baski ispod Naraca u prosincu 1944. g.

DORČIĆ (VINKA) ZLATAN, r. 1922. g. u Baški. Stupio u NOV u rujnu 1943. g. Poginuo u veljači 1944. g. kod Perušića u Lici kao borac 4. brigade 13. Primorsko – Goranske divizije.

DUJMOVIĆ (FRANA) ANTON, r. 1923. g. u Baški. Stupio u NOV 12.09.1943. g. Poginuo u travnju 1945. g. kod Postojne.

HERO (FRANA) MARIJAN, r. 1921. g. u Trstu s prebivalištem u Baški. Stupio u NOV 12. 09. 1943. g. Poginuo u listopadu 1943. g. između Brinja i Drežnice kao borac 2. brigade 13. Primorsko – Goransle divizije.

JURIĆ (PETRA) DRAGO, r. 1920. g. u Baški. Stupio u NOV u kolovozu 1943. g. Poginuo u studenom 1943. g. kod Jasenka kao borac 2. brigade 13. Primorsko – Goranske divizije.

KUČAR (ANTONA) FRANJO, r. 1923. g. u Baški. Stupio u NOV 12.09.1943. g. Poginuo u svibnju 1944. g. kod Čanka u Lici kao kao borac 2. brigade 13. Primorsko – Goranske divizije

LOLIĆ (IVANA) VINKO, r. 1899. g. u Baški. Nijemci su ga uhapsili kao predsjednika Mjesnog Narodnooslobodilačkog odbora u Baški 11.12.1944. g. Od posljedica zlostavljanja umro je u zatvoru Rijeka 27.12.1944. g

MARAČIĆ (PRAVDOSLAVA) ZLATAN, r. 1926. g u Zagrebu. s prebivalištem u Baški. Zbog suradnje s Narodnooslobodilačkim pokretom Nijemci su ga uhapsili u srpnju 1944. g. i odveli u logor Dachau. Kao teški bolesnik umro je na Golniku kod Ljubljane u listopadu 1944. g.

MATEJČIĆ (FRANA) LJUBOMIR, r. 1923. g. u Baški. Stupio u NOV 12.09.1943. g. Poginuo u veljači 1944. g. na položaju kod Podhuma u Lici kao borac 4. brigade 13. Primorsko – Goranske divizije.

MATEJČIĆ (FRANA) MARIJAN, r. 1906. g. u Baški. Umro u ožujku 1944. g. u njemačkom logoru u Reinburgu.

MIHALIĆ ROMAN, r. 1906. g. u Rabu. Poginuo 1945. g. u Lepoglavi.. .

MATEJČIĆ (MAURICIJA) MAURICIJE, r. 1925. g. u Rijeci. Stupio u NOV u rujnu 1943. g. Poginuo početkom 1944. g. prilikom napada “trupa” na bolnicu Turjanski u Lici kao borac 2. brigade 35. divizije.

PAHLIĆ (VINKA) VINKO, r. 1925. g. u Baški. Stupio u NOV 12.09.1943. g. Poginuo u travnju 1944. g. kod mjesta Crna Vlast, Vrhovine u Lici kao kao borac 4. brigade 13. Primorsko – Goranske divizije.

PAJALIĆ (DINKA) IVAN, r. 1920. g. u Baški. Kao aktivist Narodnooslobodilačkog pokreta uhapšen je 23. 03. 1943. g. u Beogradu od organa Uprave Grada Beograda, te istoga dana strijeljan u logoru Banjica.

PREMUDA (MATA) BOŽO, r. 1922. g. u Baški. Stupio u NOV 12.09.1943. g. Poginuo u listopadu 1943. g. kod Karlobaga, kao borac 2. brigade 13. Primorsko – Goranske divizije.

PREMUDA (MATA) IVAN, r. 1919. g. u Baški. Stupio u NOV 12.09.1943. g. Poginuo u listopadu 1943. g. u borbi na Hreljinu kao borac 2. brigade 13. Primorsko – Goranske divizije.

VASILIĆ (PETRA) STANISLAV, r. 1924. g. u Baški. Stupio u NOV u kolovozu 1943. g. Poginuo u rujnu 1944. g. kod Zlobina kao vodni delegat u 2. brigadi 13. Primorsko – Goranske divizije

VUKASOVIĆ (IVANA) ANTON, r. 1921. g. u Baški. Stupio u NOV 12.09.1943. g. Poginuo u rujnu 1944. g. kao borac u 2. brigadi 13. Primorsko – Goranske divizije.

VUKASOVIĆ (MARKA) FRANJO, r. 1924. g. u Baški. Stupio u NOV 12.09.1943. g. Poginuo je kao borac – vodni delegat u travnju 1945. g. kod Privlake na Lošinju u sastavu Mornaričke pješadije.

JURANDVOR I BATOMALJ

BARAC (NIKOLE) VINKO, r. 1914. g. u Jurandvoru. Stupio u NOV u lipnju 1944. g. Poginuo u veljači 1945. g. na otoku Pagu kao borac 1. čete 2. bataljona 2. Pomorskog obalnog sektora.

ČEPERIĆ (FRANA) FRANJO, r. 1914. g. u Batomlju. Poginuo u listopadu 1943. g. prilikom bombardiranja Senja.

ČEPERIĆ (FRANA) MIHOVIL, r. 1909. g. u Batomlju. Poginuo u listopadu 1943. g. prilikom bombardiranja Senja.

ČEPERIĆ (NIKOLE) RUDOLF, r. 1925. g. u Jurandvoru. Njemci su ga ubili prilikom prodora na Krk 13. studenog 1943. g.

ČEPERIĆ (NIKOLE) STANKO, r. 1922. g. u Jurandvoru. U NOV je stupio 12.09.1943. g. Poginuo je u listopadu 1943. g. u borbi s Nijemcima na Hreljinu kao borac 2. brigade 13. Primorsko – Gorandkr divizije

DERENČINOVIĆ (MATA) FRANJO, r. 1920. g. u Jurandvoru. Stupio u NOV 12.09.1943. g. Bio je u jedinicama 13. Primorsko – Goranske divizije. Umro je u srpnju 1945. g u Vojnoj bolnici Zagreb od posljedica rata

DERENČINOVIĆ (PETRA) IVAN, r. 1925. g. u Bašćanskoj Dragi, a stalno je živio u Jurandvoru. Poginuo je u prosincu 1943. g. kod Vrbovskog kao borac 2. brigade 13. Primorsko – Goranske divizije.

DERENČINOVIĆ (MATA) PETAR, 1923. g. u Batomlju. Stupio je u NOV 7. 09. 1943. g. Poginuo je u ožujku 1944. g kod Ramljana u Lici kao borac 3. bataljona 2. brigade 35. divizije.

DERENČINOVIĆ (ANTONA) VALERIJE, r. 1923. g. u Jurandvoru. Stupio je u NOV 12.09.1943. g. Poginuo je u ožujku 1945. g. u Čuić Krčevini kod Korenice u Lici kao pomoćnik komesara čete u 2. brigadi 35. divizije.

DRAGOVIĆ (NIKOLE) DRAGO, r. 1925. g. u Batomlju. Stupio je u NOV 12.09.1943. g. Poginuo je u listopadu 1943. g. kod Senja kao borac 13. divizije.

DUJMOVIĆ (VINKA) STANKO, r. 1920. g. u Jurandvoru. Stupio u NOV 12. 09. 1943. g. Poginuo u ožujku 1944. g. kod mjesta Ramljani – Vrhovine u Lici kao borac u 2. bataljonu, 2. brigade 35. divizije.

HRABRIĆ (MARKA) MARICA, r. 1924. g. u Jurandvoru. Poginula u travnju 1941. g. u Beogradu prilikom bombardiranja. HRABRIĆ (IVANA) MARIJAN, r. 1920. g. u Jurandvoru. Stupio u NOV u travnju 1945. g. Poginuo je u studenom 1945. g. kod Crne Punte, Pula. Bio je u sastavu 2. Pomorskog obalnog sektora.

KVENIĆ (ANTONA) ANTON, r. 1911. g. u Jurandvoru. Stupio u NOV rujna 1844. g. Poginuo je u studenom 1945. g. kod Crne Punte, Pula. u sastavu 2. Pomorskog obalnog sektora

MANZONI (VINKA) JOAKIM, r. 1921. g. u Jurandvoru. Stupio u NOV 12.09.1943. g. Poginuo u listopadu 1943. g. na Hreljinu kao borac 2. brigade 13. Primorsko – Goranske divizije.

PAVLOVIĆ DERENČINOVIĆ .BOŽICA, r. 1908. g. u Jurandvoru. Poginula u veljači 1943. g. Zajedno s mužem ubili su je četnici u mjestu Kosjerići kod Titovog Užica.

SERŠIĆ (AUGUSTINA) AUGUSTIN, r. 1925. g. u USA ali se je prije početka 2. svjetskog rata vratio u Jurandvor. Stupio u NOV 12.09.1943. g. Poginuo je u travnju 1945. g. u Mrzlim Vodicama kao borac 13. Primorsko – Goranske divizije.

SERŠIĆ (AUGUSTINA) FRANJO, r. 1922. g. u USA, ali se je prije početka 2. svjetskog rata vratio u Jurandvor. Stupio u NOV 12.09.1943. g. Poginuo u travnju 1947. g. priliko raščišćavanja iz rata preostalih nagaznih mina.

SERŠIĆ (FRANA) IVAN, r. 1922. g. u Jurandvoru. Stupio u NOV 12.09.1943. g. U rujnu 1944. g. teško je ranjen u borbi sa Čerkezima kod Sv. Ane na Žumberku. Nakon povratka iz Vojne bolnice Bari (Italija) upućen je u Komandu mjesta Krk. Poginuo je u listopadu 1945.g. s još petoricom svojih drugova prilikom eksplozije skladišta municije na Dunatu, otok Krk.

SERŠIĆ (MARIJANA) IVAN, r. 1925. g. u Jurandvoru. Stupio u NOV 12.09.1943. g. Poginuo 1944. g. na području Škalići, Brinje u Lici kao borac 13. Primorsko – Goranske divizije.

SERŠIĆ (IVANA) IVAN, r. 1924. g. u Batomlju. Stupio u NOV 12.09.1943. g. Poginuo u rujnu 1943. g kod Karlobaga kao borac 2. brigade 13. Primorsko- Goranske divizije.

VASILIĆ (FRANA) FRANJO, r. 1915. g. u Jurandvoru. Stupio u NOV 12.09.1943. g. Poginuo u veljači 1944. g. kod Drežnice kao borac 2. brigade 13. Primorsko- Goranske divizije

BAŠĆANSKA DRAGA

BAREČIĆ (IVANA) IVAN, r. 1912.g. u Bašćanskoj Dragi Stupio u NOV 11.09.1943. g. Poginuo 12. 12 1943. g. u Liču.

BOGDEŠIĆ (IVANA) BARE, r. 1920. g. u Bašćanskoj Dragi. Stupio u NOV 9. 09. 1943. g. Poginuo je 1944. g

DEKANIĆ (IVANA) ANTON, r. 1926. g. u Bašćanskoj Dragi. Nijemci su ga uhapsili u ožujku 1944. g. Poginuo u njemačkom logoru u veljači 1945. g.

DEKANIĆ (JURA) KLEMENTO, r. 1908. g. Stupio u NOV 4.07.1943. g. iz Sušaka. Poginuo kolovoza 1944. g. u Bosni kao borac 6 Ličke divizije.

DERENČINOVIĆ (FRANA) PETAR r. 1895. g. u Bašćanskoj Dragi. Nijemci su ga uhapsili, te je poginuo u njemačkom logoru u prosincu 1944. g.

DUJMOVIĆ (FRANA) KLEMENT, r. 1925. g. u Bašćanskoj Dragi. Stupio u NOV 6.05.1943. g. iz Sušaka. Poginuo je u travnju 1944. g. u Titovoj Korenici kao borac 2. brigade 35. divizije.

DUJMOVIĆ (NIKOLE) KLEMENT, r. 1911. g. u Bašćanskoj Dragi. Stupio u NOV 11.09.1943. g. Poginuo je u veljači 1945. g. na Pagu.

DUJMOVIĆ (NIKOLE) NIKOLA, r. 1927. g. u Bašćanskoj Dragi. Uhapsili su ga Talijani u Sušaku u travnju 1943. g. Poginuo je u logoru u Hamburgu 3. svibnja 1945. g.

DUJMOVIĆ (RAFAELA) ROKO, r. 1914. g. u Bašćanskoj Dragi. Stupio je u NOV 9. 09. 1943. g. Utopio se je na prijelazu Kopno – Krk kod Voza 24.11.1943. g.

FRGAČIĆ (IVANA) FABIJAN, r. 1927. g. u Bašćanskoj Dragi. Talijani su ga uhapsili u travnju 1943. g. u Sušaku Nijemci ga hapse ponovno u svibnju 1944. g. i odvode u Dachau gdje je poginuo.

FRGAČIĆ (IVANA) KLEMENT, r. 1912. g. u Bašćanskoj Dragi. Stupio u NOV 11.09.1943. g. Nijemci su ga zarobili, te je umro u logoru u Dachau.

FRGAČIĆ (NIKOLE) NIKOLA, r. 1913. g. u Bašćanskoj Dragi. Stupio u NOV 11.09.1943. g. Poginuo je 1. 11. 1943. g. kod Mošuna kao kurir.

FRGAČIĆ (MIHOVILA) IVAN, r. 1925. g. u Bašćanskoj Dragi. Stupio je u NOV 11.09.1943. g. Poginuo u listopadu 1943. g. kod Karlobaga.

FRGAČIĆ r. TOMAŠIĆ KLEMENTA, r. 1907 g. u Dragi Bašćanskoj. Stupila u NOV listopada 1944. g. iz Zagreba. Umrla je u travnju 1945. g. u selu Vučanima u Moslavini

FRGAČIĆ (IVANA) STANISLAV, r. 1921. g. u Bašćanskoj Dragi. Stupio u NOV 8.09.1943. g. Ranjen kod Babinog Potoka u Lici. Umro u partizanskoj bolnici kod Udbine u ožujku 1944. g. kao borac 2. brigade 35. divizije.

JURANIĆ (IVANA) DINKO, r. 1923. g. u Bašćanskoj Dragi. Stupio u NOV 9.09.1943. g. Poginuo u ožujku 1944. g. u selu Kikovac kod Krivog Puta.

KARLOVIĆ (JAKOVA) DRAGUTIN, r. 1927. g. u Malinskoj. Stupio u NOV u ožujku 1943. g. u 5. Vojvođansku brigadu. Poginuo u listopadu 1944. g. na Glavnici kod Suljma u Srijemu.

SERŠIĆ (BARA) BARTOL r. 1914. g. u Bašćanskoj Dragi. Stupio u NOV početkom 1944. g. Poginuo u lipnju 1944. g.

SERŠIĆ (BARA) IVAN, r. 1918. g. u Bašćanskoj Dragi. Stupio je u NOV 11.09.1943. g. Poginuo je u travnju 1944. g. u Škaljićima kod Brinja, Lika.

SERŠIĆ (BARA) STANISLAV, r. 1923. g. u Dragi Bašćanskoj. Stupio u NOV 11.09.1943. g. Poginuo u travnju 1944. g.

SERŠIĆ (JURA) VINKO, r. 1905 u Bašćanskoj Dragi. Nijemci su ga uhapsili u svibnju 1944. g. Umro u veljači 1945.g. u logoru u Hamburgu. SINDIČIĆ (PETRA) PETAR, r. 1897. g. u Bašćanskoj Dragi. Poginuo listopada 1944. g. na Dunavu kod Kladova.

ŠIMANIĆ (BARA) IVAN, r. 1926g. u Bašćanskoj Dragi. Nijemci su ga uhapsili u ožujku 1944. g. Umro je u logoru u lipnju 1944. g.

ŠTEFANIĆ (JOSIPA) ANTON, r. 1924. g. u Dragi Bašćanskoj. Stupio u NOV 11.09.1943. g. Poginuo u listopadu 1943. g. na Karlobagu.

ŠTEFANIĆ (JOSIPA) BOGUMIL, r. 1923. g. u Bašćanskoj Dragi. Umro je u svibnju 1944. g. nakon teške bolesti u selu Frkašiću kod Korenice u Lici kao borac 2. brigade 35. divizije.

ŠTEFANIĆ (JURA) DANIJEL, r. 1905. g. u Bašćanskoj Dragi. Stupio je u NOV u kolovozu 1944. g. Zarobljen od Nijemaca, te umro u Zaraznoj bolnici u Zagrebu u ožujku 1945. g.

ŠTEFANIĆ (PETRA) PETAR, Slavić, r. 1925. g. u Bašćanskoj Dragi. Stupio u NOV 11.09.1943. g. Poginuo početkom listopada 1943. g. na Hreljinu.

ŠTEFANIĆ (JURA) MIHOVIL, r. 1916. g. u Dragi Bašćanskoj. Stupio u NOV 11.09.1943. g. Poginuo u studenom 1943. g. na Bjelolasici.

TOMAŠIĆ (BARA) JOAKIM PETAR, r. 1926. g. Stupio u NOV 6.03.1943. g. Poginuo u srpnju 1943. g. u Đurđevcu kao kurir Komande mjesta.

TOMAŠIĆ (IVANA) IVAN, r. 1925. g. u Bašćanskoj Dragi. Stupio u NOV 11. 09. 1943. g. Poginuo početkom listopada 1943. g. kod Karlobaga.

TOMAŠIĆ (MIHOVILA) IVAN, r. 1919. g. u Dragi Bašćanskoj. Stupio u NOV 11.09.1943. g. Poginuo 1944. g. na Kapeli kod Ogulina.

TOMAŠIĆ (NIKOLE) MIHOVIL r. 1896. g.. u Dragi Bašćanskoj. Nijemci su ga uhapsili u svibnju 1944. g. U logoru Dachau ubila ga je struja visokog napona kada je krenuo prema žičanoj ogradi 3. svibnja 1945. g.

TOMAŠIĆ (BARA) VJEKOSLAV, r. 1928. g. u Bašćanskoj Dragi. Stupio u NOV 11.09.1943. g. Poginuo početkom listopada na Hreljinu kao borac 3. brigade 13. Primorsko – Goranske divizije.

VELNIĆ (IVANA) ANTON, Blaženko, r. 1927. g. u Bašćanskoj Dragi. Stupio u NOV u siječnju 1943. g. Poginuo u jesen 1943. g. na području Žumberka.

VELNIĆ (JOSIPA) FABIJAN, r. 1923. g. u Bašćanskoj Dragi. Stupio u NOV 15.09.1943. g. Poginuo je u prosincu 1943. g. kod Gospića u Lici.

VELNIĆ (MARIJE) JOSIP, r. 1914. g. u Bašćanskoj Dragi. Stupio u NOV 11.09.1943. g. Poginuo je u ožujku 1944. g. u selu Poljica kod Udbine kao borac 2. brigade 35. divizije.

VELNIĆ (MIHA) kLEMENT, r. 1925. g. u Bašćanskoj Dragi. Stupio u NOV 11.09.1943. g. Poginuo je u studenom 1944. g.