Izborna Skuptina UABA otoka Krka, 27.11.2019.

Izborna Skuptina UABA otoka Krka udržati će se 27.11.2019. u Velikoj vijećnici Grada Krka sa početkom u 14:00 sati.

Skupštini prisustvuju izabrani delegat po Podružnicama Udruge kao i pozvani gosti.

Dnevni red Skupštine:

 1. Otvaranje Skupštine, pozdrav delegatima i gostima
 2. Usvajanje Poslovnika o radu skupštine
 3. Izbor radnih tijela Skupštine:
  1. Radno predsjedništvo
  2. Izbor verifikacijske komisije
  3. Izbor Kandidacione komisije
  4. Izbor zapisničara i ovjerovitelji zapisnika
 4.  Izvješće o radu Udruge za 2019.god.
 5. b) Izvješće o radu Foruma žena
 6. d) Podnošenje financijskog izvješća za 2019.god. i izvješće Nadzornog odbora
 7. e) Podnošenje programa aktivnosti za 2020.godinu
 8. Pozdrav gostiju
 9. Diskusija o podnijetim izvješćima, program aktivnosti Udruge za 2020.godinu

8 Usvajanje podnijetih izvješća i programa aktivnosti za 2020. godinu