Memorijal putevima partizanske veze Dalmatinski otoci – Krk – Kopno

Povodom obilježavanja Dana oslobođenja otoka Krka pozivamo Vas na
Memorijal putevima partizanske veze Dalmatinski otoci – Krk – Kopno
SUBOTA 13.04.2019. – Okupljanje u Šilu 8:30

 

Rok za prijavu je do 08.04.2019.

Pozivnica:_Memorijal 2019.