Dan oslobođenja otoka Krka – Krk, 17. travnja 2019.