“8. mart” Dan žena – Neda Ukraden u šatoru Grada Krka

KU “Povero Keko” 8. ožujka organizira zabavu – koncert povodom “8. marta” međunarodnog Dana žena .

Od 21 h u krčkom šatoru nastupa Neda Ukradena, cijena ulaznica biti će 30,00 kn.

Kao vino i gitarel Nisi ti bio za mene