25.09.2018. Polaganje cvijeća kod spomen kosturnice Karlobaga.

 

Delegacija Udruge antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka i ove je godine položila cvijeće i zapalila svijeću na spomen kosturnici poginulim krčanima, poginulih u Karlobagu 1943. godine od strane Ustaša.

BORCI OTOKA KRKA POGINULI KOD KARLOBAGA 1943. GODINE

1. Tomašić Ivana Vlado r. 1923. g. Krk

2. Juras Mata Branko r. 1924. g. Krk

3. Juras Mata Milivoj r. 1926. g. Krk

4. Nikolić Antona Slavko r. 1925. g. Krk

5. Linardić Ivana Ivan r. 1925. g. Krk

6. Turato Grge Ljubinko r. 1922. g. Omišalj

7. Jederlinić Nikole Nikola r. 1920. g. Omišalj

8. Petriš Nikole Petar r. 1923. g. Omišalj

9. Fabijanić Ivana Nikola r. 1923. g. Omišalj

10. Lesica Ivana Anton r. 1924. g. Omišalj

11. Sučić Nikole Nikola r.1921. g. Omišalj

12. Premuda Božo r.1922. g. Baška

13. Seršić Ivan r.1925. g. Batomalj

14. Frgačić M. Ivan r.1925. g. Draga Bašćanska

15. Štefanić I. Anton r.1924. g. Draga Bašćanska

16. Tomašić Ivana Ivan r.1925. g. Draga Bašćanska

17. Sparožić Petra Franjo r.1926. g. Vrbnik